Menu

Reglementen & verordeningen

Overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet brengt de burgemeester van de gemeente Hemiksem volgende reglementen en/of verordeningen van de gemeenteraad (GR), het college van burgemeester en schepenen (CBS) en burgemeester (BB) ter kennis aan de bevolking.


Verordeningen gemeenteraad 2018

Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Downloads

Verordeningen gemeenteraad 2017

Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Downloads

Verordeningen gemeenteraad 2016

Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Downloads

Verordeningen gemeenteraad 2015

Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Downloads

doc

Verordeningen 2014

Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Downloads

Inspraak en klachtenreglementen

Hieronder vind je de reglementen inzake klachtenbehandeling en het reglement op participatie van de burger. Deze reglementen hebben betrekking op de werking van de gemeente en het OCMW. 
Gepubliceerd op de website op 16 april 2019.


Contact

Ann Matthysen

Administratief medewerkster
03 288 26 51
ann.matthysen@hemiksem.be

Secretariaat

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 50
E-mail: kirsten.vanmeirvenne@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2019, 11/11/2019, 25/12/2019, 26/12/2019, 27/12/2019
Deze dienst is nu gesloten