Menu

Naar de lijst

Openbaar onderzoek wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Gepubliceerd op
Sponserlogo

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.
Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari tot en met 13 maart 2019.

Meer informatie vind je op de pagina met openbare onderzoeken.


;