Menu

Openbare onderzoeken

Hier kan je alle informatie terugvinden betreffende de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.


Fietspadenproject Hemiksem

Betreft:201983 / projectnummer OMV_2019084300 door de heer Bart Van Camp wonende te Rijnkaai 3 te 2000 Antwerpen, gelegen Bredestraat / Moerelei en Hoboken- voor het

Fietspadenproject Hemiksem - deel 4

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 20/09/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Openbaar onderzoek - Fietspadenproject

Betreft:201983 / projectnummer OMV_2019084300 door de heer Bart Van Camp wonende te Rijnkaai 3 te 2000 Antwerpen, gelegen Bredestraat / Moerelei en Hoboken- voor het

Fietspadenproject Hemiksem - deel 4

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 20/09/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Scheepswerf Herbekestraat 71

Betreft:201985 / projectnummer OMV_2019093976 door Jan Kamermans namens Breko Nieuwbouw II BV BV gevestigd te Scheepvaartstraat 9 te 3356LL Papendrecht en de heer Jan Kamermans wonende te Scheepvaartweg 9 te 3356LL Papendrecht, gelegen Herbekestraat 71 - voor het scheepswerf

3.4.2°, 4.3.c)2°i), 6.4.1°, 15.1.1°, 16.3.1.1°, 17.1.2.1.3°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 42.2.1. en 42.2.2.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 26/09/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert


Contact

Administratie Technische Dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2019, 11/11/2019, 25/12/2019, 26/12/2019, 27/12/2019
Deze dienst is nu gesloten