Menu

Openbare onderzoeken

Hier kan je alle informatie terugvinden betreffende de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.


Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel al aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen moet bekeken worden en indien dit effect significant is, een planaanpassing zal worden voorgesteld.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari tot en met 13 maart 2019.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Downloads

ELIA ASSET NV - Ondergrondse kabelverbinding

Betreft:2018136 / projectnummer OMV_2018145475 door Laurent Beguin namens ELIA ASSET NV gevestigd te Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, gelegen Antwerpse steenweg 54, 56, Callebeekstraat 259, 261, Fort 1, Heemsdaalstraat , Herbekestraat 55, Heuvelstraat 184, Nijverheidsstraat 34, 36, Scheldeboord 30, 31, 32, 33, 34, Scheldeoever 14, 15, 16, 17, Scheldestraat 161, Sint-Bernardusabdij 1 en Terlochtweg 60 - voor het Ondergrondse Kabelverbinding 2*150kV

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 26/01/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bekendmaking bodemsaneringsproject Vlabotex vzw

BEKENDMAKING

Bodemsaneringsproject Vlabotex vzw, Karel De Backerstraat 50 te 2620 Hemiksem

Dossiernummer OVAM 57015

De burgemeester van de gemeente Hemiksem brengt ter algemene kennis van het publiek dat het Bodemsaneringsproject gelegen te K; De Backerstraat 50, kadastraal gekend Sie B openbaar domein.

ter inzage ligt gedurende de periode van 8 januari tot 7 februari 2019 bij de gemeentelijke technische dienst, Administratief centrum – St Bernardusabdij nr 1 te 2620 Hemiksem, alle werkdagen van 9 tot 12 uur, dinsdag en woensdag eveneens van 14 tot 16 uur.

Bezwaarschriften kunnen tijdens deze periode ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen..

De algemeen directeur De burgemeester

Luc Schroyens Luc Bouckaert

Openbaar onderzoek Kleiputweg 1 t.e.m. 6

Betreft:2018124 / projectnummer OMV_2018145992 door Jeroen De Cadt namens Bouwonderneming Vooruitzicht NV gevestigd te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen, gelegen Kleiputweg 1, 2, 3, 4, 5 en 6 - voor het Bouw van 6 woningen strook 4 type 3 Er dient een openbaar onderzoek te gebeuren wegens een afwijking op de verkavelingsvoorschriften.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 15/02/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Openbaar onderzoek Tweebergenstraat 18 t.e.m. 30

Betreft:2018125 / projectnummer OMV_2018145846 door Jeroen De Cadt namens Bouwonderneming Vooruitzicht NV gevestigd te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen, gelegen Tweebergenstraat 18, 20, 22, 24, 26, 28 en 30 - voor het bouw 7 woningen strook 3 type 3 Er dient een openbaar onderzoek te gebeuren wegens een afwijking op de verkavelingsvoorschriften.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 15/02/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Openbaar onderzoek Tweebergenstraat 2 t.e.m. 10

Betreft:2018126 / projectnummer OMV_2018143828 door Jessica De lannoy namens Bouwonderneming Vooruitzicht NV gevestigd te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen, gelegen Tweebergenstraat 10, 12, 2, 4, 6 en 8 - voor het Bouw van 6 woningen strook 1 type 1 Er dient een openbaar onderzoek te gebeuren wegens een afwijking op de verkavelingsvoorschriften

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 15/02/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Openbaar onderzoek Tweebergenstraat 1 t.e.m. 15

Betreft:2018127 / projectnummer OMV_2018145805 door Jessica De lannoy namens Bouwonderneming Vooruitzicht NV gevestigd te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen, gelegen Tweebergenstraat 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7 en 9 - voor het Bouw van 8 woningen strook 2 type 2 Er dient een openbaar onderzoek te gebeuren wegens een afwijking op de verkavelingsvoorschriften.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 15/02/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Openbaar onderzoek Lamifil NV

Betreft:2018132 / projectnummer OMV_2018094994 door Ilse Evenepoel namens LAMIFIL NV gevestigd te Frederik Sheidlaan ZN te 2620 Hemiksem, gelegen Frederic Sheidlaan - voor het Ombouw Walserij Aluminium + wijzigingen

12.2.2°, 16.3.1.2°, 29.3.1.3°a), 29.5.2.2°a), 29.5.4.1°a), 43.1.3° en 53.2.2°a)

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 21/02/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert


Contact

Administratieve Technische dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten

Deze dienst is nu gesloten