Menu

Openbare onderzoeken

Hier kan je alle informatie terugvinden betreffende de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.


Ondergrondse Kabelverbinding 2*150kV

Betreft:2018136 / projectnummer OMV_2018145475 door Laurent Beguin namens ELIA ASSET NV gevestigd te Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, gelegen Antwerpse steenweg 54, 56, Callebeekstraat 259, 261, Fort 1, Heemsdaalstraat , Herbekestraat 55, Heuvelstraat 184, Nijverheidsstraat 34, 36, Scheldeboord 30, 31, 32, 33, 34, Scheldeoever 14, 15, 16, 17, Scheldestraat 161, Sint-Bernardusabdij 1 en Terlochtweg 60 - voor het Ondergrondse Kabelverbinding 2*150kV

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 16/04/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bekendmaking bodemsaneringsproject Vlabotex vzw

Betreft: Bodemsaneringsproject Vlabotex vzw – K. De Backerstraat 50

Conformiteitsattest

Datum van aanplakking van de bekendmaking: 27/03/2019

BEKENDMAKING

De Burgemeester maakt bekend dat bij besluit van 6 maart 2019 OVAM ( Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een conformiteitsattest heeft afgeleverd inzake het hogervermeld bodemsaneringsproject ; dossiernummer: 57015.

te Hemiksem.

Het attest ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst, Administratief centrum, St Bernardusabdij nr 1 te 2620 Hemiksem. Het kan worden ingekeken tijdens de diensturen, gedurende de periode van dertig dagen volgend op de dag der bekendmaking.

Het bodemsaneringsproject kan bekeken worden via de link:

https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsp.seam

Te Hemiksem, 27 maart 2019

De algemeen directeur de burgemeester,

Luc Schroyens Luc Bouckaert

Umicore - bouw stockageboxen

Betreft:201926 / projectnummer OMV_2019024690 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV met als contactadres Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 139, 14, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 10, 11, 13, 5 en 9 - voor het bouw plein met stockageboxen

2.2.2.f)2°, 2.2.2.g)2°, 2.2.5.a)3°, 2.2.5.b)2°, 2.2.5.e)3°, 2.2.5.f)2°, 2.4.5., 17.2.2., 17.3.2.3.3°, 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°a), 17.3.7.3°, 17.3.8.3°, 23.3.1°d) en 30.1.3°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 09/05/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bouw 4 windturbines

Betreft:201931 / projectnummer OMV_2019020452 door Siegfried Vanhevel namens ELECTRABEL NV gevestigd te Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, gelegen Adolf Greinerstraat 139, Herbekestraat 62, Titanstraat 1 en 10 - voor het Bouw 4 windturbines

12.2.2° en 20.1.6.1°c)

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 18/05/2019.

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op woensdag 24 april 2019 van 17.00 tot 21.00 in de Scheldezaal van het administratief centrum, Sint-Bernardusabdij 1.

De burgemeester

Luc Bouckaert

Kaart_windmolens Hemiksem Fotosimulatie

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten Umicore NV

Betreft:201933 / projectnummer OMV_2019022359 door Tom De Saegher namens Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten gevestigd en Michiel Ceulemans namens UMICORE NV met als contactadres Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 139, 14, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 10, 11, 13, 5 en 9 - voor het Bijstelling voorwaarden

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 21/05/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten Lamifil NV

Betreft:201934 / projectnummer OMV_2019021968 door Tom De Saegher namens Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten en Christophe Bruyninckx namens LAMIFIL NV gevestigd te Frederik Sheidlaan ZN te 2620 Hemiksem, gelegen - voor het Bijstellen van voorwaarden

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 22/05/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Umicore NV - Opslagtenten

Betreft:201940 / projectnummer OMV_2019046151 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV met als contactadres Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 139, 14, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 10, 11, 13, 5 en 9 - voor het Plaatsen van 2 opslagtenten

2.2.2.f)2°, 2.2.2.g)2°, 2.2.5.e)3°, 2.2.5.f)2°, 2.4.5., 17.2.2., 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.7.3° en 17.3.8.3°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 08/06/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert

Lamifil NV - Ombouw Walserij Aluminium + wijzigingen

Betreft:2018132 / projectnummer OMV_2018094994 door Ilse Evenepoel namens LAMIFIL NV gevestigd te Frederik Sheidlaan ZN te 2620 Hemiksem, gelegen Frederic Sheidlaan - voor het Ombouw Walserij Aluminium + wijzigingen De opslag van materialen verandert niet, het betreft een uitbreiding van de productiemogelijkheden. De huidige smelt- en gietovens worden vervangen door een nieuwe installatie. Om deze in hetgebouw te kunnen onderbrengen, wordt van een gedeelte van het gebouw het dak verhoogd.

12.2.2°, 16.3.1.2°, 29.3.1.3°a), 29.5.2.2°a), 29.5.4.1°a), 43.1.3° en 53.2.2°a)

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 15/06/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert


Contact

Administratieve Technische dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 30/05/2019, 31/05/2019, 10/06/2019, 11/07/2019, 12/07/2019, 15/08/2019, 16/08/2019, 01/11/2019, 11/11/2019, 25/12/2019, 26/12/2019, 27/12/2019
Deze dienst is nu gesloten