Menu

Openbare onderzoeken

Hier kan je alle informatie terugvinden betreffende de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.


Milieuvergunningsaanvraag Lamifil 2017.7

Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - nr. 2017 7 

De Burgemeester brengt ter kennis van het publiek dat door LAMIFIL NV, gevestigd te Frederik Sheidlaan ZN, 2620 Hemiksem, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend met als voorwerp : een verandering door de uitbreiding van een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft en een verandering door de wijziging van een inrichting door het verplaatsen binnen de inrichting of de aanwending van een andere fabricagemethode (), op de percelen gelegen Frederik Scheidlaan Z/N, 2620Hemiksem kadastraal bekend (afd. 1) sectie B 45 X9, (afd. 1) sectie B 45 P10, (afd. 1) sectie B 45 S9, (afd. 1) sectie B 45 N10, (afd. 1) sectie B 45 M10 en (afd. 1) sectie B 46 P.

Toepasselijke rubrieken: 6.4.1 - 12.1.1.1.a – 12.2.1 – 16.3.1.2 - 17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 – 17.1.1.1 – 17.3.4.1.a – 17.3.6.2.a – 17.3.7.1.a – 17.3.8.2 – 17.4 – 20.2.4.a.1 – 29.3.1.3.a – 29.4.1.a – 31.1.1.a

De vergunningsaanvraag met bijlage(n), ligt gedurende de periode van 6 oktober 2017 tot 4 november 2017 ter inzage voor het publiek bij de van de gemeente, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht of ter plaatse mondeling worden meegedeeld.

De Burgemeester, Luc Bouckaert

Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018

De VLM start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5). Je kan alle informatie hier terugvinden www.vlm.be.


Contact

Administratieve Technische dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2017, 02/11/2017, 03/11/2017, 11/11/2017, 25/12/2017, 26/12/2017, 01/01/2018, 02/01/2018
Deze dienst is nu gesloten