Menu

Openbare onderzoeken

Hier kan je alle informatie terugvinden betreffende de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.


LAMIFIL NV - Frederik Sheidlaan ZN

Betreft: derde gefaseerd bodemsaneringsproject Lamifil Frederic Sheidlaan ZN te 2620 Hemiksem - deel VOCI's kernen 12, 23 en 24 / UNO Laan

Datum van aanplakking van de bekendmaking: 07/07/2020

BEKENDMAKING

De Burgemeester maakt bekend dat bij besluit van 26 juni 2020 OVAM ( Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) het hogervermeld bodemsaneringsproject ; dossiernummer: 340.

te Hemiksem heeft ontvankelijk verklaard.

Het BSP ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst, Administratief centrum, St Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem. Het kan worden ingekeken tijdens de diensturen, gedurende de periode van dertig dagen volgend op de dag der bekendmaking.

Te Hemiksem, 07/07/2020

De burgemeester,

Luc Bouckaert.


Contact

Administratie Technische Dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten