Menu

Openbare onderzoeken

Hier kan je alle informatie terugvinden betreffende de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.


Bekendmaking openbaar onderzoek - verkavelen bouwgronden

Omgevingsloket nummer : OMV_2019082455

ROKUFIN namens Bouwonderneming Vooruitzicht NV heeft een aanvraag ingediend voor:

  • Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over bijstelling verkaveling

De aanvraag heeft als adres Schelleakker 11, 15 en 5 kadastraal gekend als Hemiksem, (afd. 1) sectie C 228 E, (afd. 1) sectie C 228 R, (afd. 1) sectie C 252 B, (afd. 1) sectie C 255 B6, (afd. 1) sectie C 255 G6, (afd. 1) sectie C 255 F6, (afd. 1) sectie C 255 E6, (afd. 1) sectie C 255 D6, (afd. 1) sectie C 259 S, (afd. 1) sectie C 259 R, (afd. 1) sectie C 259 F, (afd. 1) sectie C 259 W, (afd. 1) sectie C 259 L, (afd. 1) sectie C 259 V en (afd. 1) sectie C 259 X

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

het college van burgemeester en schepenen

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 24 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:

Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Fietspadenproject Hemiksem

Betreft:201983 / projectnummer OMV_2019084300 door de heer Bart Van Camp wonende te Rijnkaai 3 te 2000 Antwerpen, gelegen Bredestraat / Moerelei en Hoboken- voor het

Fietspadenproject Hemiksem - deel 4

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 20/09/2019

De burgemeester

Luc Bouckaert


Contact

Administratie Technische Dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2019, 11/11/2019, 25/12/2019, 26/12/2019, 27/12/2019
Deze dienst is nu gesloten