Menu

Naar de lijst

Openbaar onderzoek firma Caldic

Gepubliceerd op
Chemical Industry site Caldic Belgium

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek naar aanleiding van wijziging van de lozingsnorm voor lozing van bedrijfsafvalwater van de firma Caldic Belgium NV aan de Heemsdaalstraat 1. De volledige aankondiging vind je op de pagina met openbare onderzoeken.

De vergunningsaanvraag met bijlage(n), ligt ter inzage voor het publiek bij de technische dienst van de gemeente, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.


;