Menu

Openbare onderzoeken

Hier kan je alle informatie terugvinden betreffende de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.


Milieuvergunningsaanvraag door Caldic

Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - nr. 2017.2

De Burgemeester brengt ter kennis van het publiek dat door CALDIC - BELGIUM NV, gevestigd te Terlochtweg 1, 2620 Hemiksem, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend met als voorwerp : de mededeling van een kleine verandering of melding van derdeklasseonderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2 omvattende een kleine verandering aan een inrichting die in klasse 1 of 2 is ingedeeld (), op de percelen gelegen Terlochtweg 1, 2620Hemiksem kadastraal bekend (afd. 1) sectie C 150 W.

Toepasselijke rubrieken: 6.4.2°, 17.2.1., 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.2.1.2.3°, 17.3.2.2.3°b), 17.3.2.3.3°, 17.3.3.2°b), 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°a), 17.3.7.3° en 17.3.8.3°

De vergunningsaanvraag met bijlage(n), ligt gedurende de periode van 3 maart 2017 tot 1 april 2017 ter inzage voor het publiek bij de van de gemeente, Sint-Bernardusabdij1, 2620 Hemiksem, .

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht of ter plaatse mondeling worden meegedeeld.

De burgemeester,

Luc Bouckaert

Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018

De VLM start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5). Je kan alle informatie hier terugvinden www.vlm.be.


Contact

Administratieve Technische dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/05/2017, 25/05/2017, 26/05/2017, 05/06/2017, 10/07/2017, 11/07/2017, 21/07/2017, 14/08/2017, 15/08/2017, 01/11/2017, 02/11/2017, 03/11/2017, 11/11/2017
Deze dienst is nu gesloten