Menu

Openbare onderzoeken

Hier kan je alle informatie terugvinden betreffende de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.


​Voorlopige vaststelling ontwerpkaart meest kwetsbare waardevolle bossen

De Vlaamse Regering keurde op 31 maart 2017 het besluit tot voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen (MKWB) goed. Deze kaart beslaat het hele grondgebied van Vlaanderen. 

Het openbaar onderzoek loopt van 16 mei 2017 tot en met 14 juli 2017.

Het volledig plan is consulteerbaar via een geoloket op www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek.

Dit geoloket biedt diverse mogelijkheden om naar een specifiek bos te zoeken, bijkomende achtergrondinformatie te raadplegen en direct opmerkingen te formuleren. Na het doorzenden van opmerkingen wordt automatisch een digitaal ontvangstbewijs gestuurd.

Eén exemplaar van de ontwerpkaart ligt ook ter inzage op de technische dienst in het gemeentehuis.

Opmerkingen over de ontwerpkaarten kunnen schriftelijk of via het geoloket ingediend worden tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek. Je kan jouw opmerkingen aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-Laan 20 bus 8, 1000 Brussel, of overmaken via het geoloket. 

Er wordt een infosessie hierover gehouden op 6 juni 2017 om 19.30 u. in de Collegezaal van het Administratief Centrum.

Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018

De VLM start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5). Je kan alle informatie hier terugvinden www.vlm.be.


Contact

Administratieve Technische dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 25/05/2017, 26/05/2017, 05/06/2017, 10/07/2017, 11/07/2017, 21/07/2017, 14/08/2017, 15/08/2017, 01/11/2017, 02/11/2017, 03/11/2017, 11/11/2017
Deze dienst is nu gesloten