Menu

Parkeerkaart personen met handicap

Personen die in het bezit zijn van een attest FOD Sociale Zekerheid waarbij op de pijler 'mobiliteit en verplaatsingen' 2 punten gescoord werd, hebben recht op een parkeerkaart.


Omschrijving

Een parkeerkaart geeft aan personen met een handicap het recht om:

  • voor onbeperkte duur te parkeren op plaatsen waar anders de parkeertijd beperkt is
  • te parkeren op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap

parkeerklaart

Voorwaarden

  • De parkeerkaart is strikt persoonlijk
  • De kaart mag slechts gebruikt worden wanneer de titularis vervoerd wordt in het voertuig of wanneer hij of zij het voertuig zelf bestuurt.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart

Procedure

De kaart kan steeds worden aangevraagd door de dienst Burgerzaken 

De aanvragers van een parkeerkaart worden onderworpen aan een geneeskundig onderzoek bij een geneesheer van de Federale Overheidsdienst, Sociale Zaken. Indien de aanvrager reeds over een dossier bij de Dienst Tegemoetkomingen aan personen met een handicap beschikt, of indien attesten van andere openbare diensten duidelijk het bewijs leveren van de noodzaak aan een parkeerkaart, zal geen apart geneeskundig onderzoek worden ingesteld.

Dit ingevulde formulier moet naar de volgende instellingen worden opgestuurd:

voor de militairen (oorlogsinvaliden of niet)

Rijksdienst voor Pensioenen Financietoren
Kruidtuinlaan 50 bus 31
1010 Brussel

voor de burgerlijke oorlogsinvaliden

Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel
Contact : Geneviève Lurquin
Tel.: 02 528 91 60
E-mail : warvictims.fgov.be

voor de andere personen

Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu,Dienst Attesten Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower,
Kruidtuinlaan 50, bus1
1000 Brussel
Tel. 02 509 81 11
Fax. 02 509 83 80

In dit geval is het beter aan de aanvraag een door een gerechtelijke of militaire overheid opgemaakt attest toe te voegen, waardoor wordt vastgesteld dat de persoon de medische voorwaarden vervult. De aanvraag kan ook op de achterkant door de huisarts worden ingevuld. Dan is het mogelijk dat de persoon een controle ondergaat door een dokter van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Er moet geen attest worden ingediend wanneer de persoon al een medisch dossier bezit op het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu waaruit blijkt dat ze alle voorwaarden vervult.


Contact

Johnny Claes

Administratief hoofdmedewerker
03 288 26 70
johnny.claes@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 13/04/2020, 01/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten