Menu

Prijzen Hemiksemse tornooien

Met ingang vanaf 01-01-2014 verleent de gemeente binnen de perken van het begrotingskrediet en onder voorbehoud van de goedkeuring door de hogere overheid subsidies aan erkende Hemiksemse sportverenigingen voor de aankoop van prijzen en trofeeën voor tornooien die doorgaan in de gemeente Hemiksem.


Algemene bepalingen

 • Met ingang vanaf 01/01/2014 verleent de gemeente binnen de perken van hetbegrotingskrediet en onder voorbehoud van de goedkeuring door de hogere overheid subsidies aan erkende Hemiksemse sportverenigingen voor de aankoop van prijzen en trofeeën voor tornooien die doorgaan in de gemeente Hemiksem.
 • De subsidie omvat het werkelijk betaalde bedrag van de aankoop van prijzen en trofeeën tot een maximumbedrag. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het voorziene bedrag “ondersteuning van Hemiksemse tornooien met bekers of prijzen” overtreft zal op elke aanvraag de correctiefactor worden toegepast die de verhouding weergeeft tussen het voorziene bedrag en de totale som van goedgekeurde aanvragen.

Voorwaarden

De inrichtende vereniging kan voor maximum 1 tornooi per jaar aanspraak maken op deze subsidie en houdt zich eraan op alle promotiematerialen betreffende het evenement de vermelding aan te brengen: “met steun van het gemeentebestuur en sportraad Hemiksem”, alsook een afvaardiging vanuit het gemeentebestuur en de sportraad uit te nodigen op (de prijsuitreiking van) het tornooi.

Aanvraagprocedure

 • De aanvragen voor ondersteuning dienen ingediend te worden bij de Dienst Vrije Tijd minstens 1 maand voor aanvang van het tornooi en uiterlijk op 31 augustus van het jaar waarin het tornooi plaatsvindt, op het daartoe bestemd aanvraagformulier. De goedgekeurde subsidies zullen jaarlijks worden uitbetaald in december. Tornooien die plaatsvinden vanaf november kunnen overgedragen worden naar het volgende kalenderjaar.
 • De Dienst Vrije Tijd beslist over de goedkeuring van de ondersteuning en brengt de inrichtende vereniging hiervan schriftelijk in kennis.
 • De vereniging brengt uiterlijk 30 dagen na de activiteit het definitieve formulier binnen met als bijlagen:
 1. Een kopie van het promotiemateriaal
 2. Een overzicht van de deelnemers of een tornooischema
 3. De facturen of onkostennota van de aangekochte prijzen/trofeeën
 4. Het rekeningnummer van de verenging waarop de toelage mag gestort worden
 • Het beschikbare krediet dat op 1 september nog geen bestemming heeft wordt automatisch toegevoegd aan de kredieten voor de subsidiëring van de werking van de erkende sportverenigingen.
 • Inbreuk op de reglementering en bepalingen vermeld in dit reglement kan aanleiding geven tot niet-uitbetaling of terugvordering van het subsidiebedrag. De Dienst Vrije Tijd is bevoegd voor het uitoefenen van eventuele controle en kan extra documenten opvragen aan de sportvereniging.

Downloads

doc

Contact

Vrijetijdsdienst

Sint- Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 90
E-mail: elodie@hemiksem.be

De Vrijetijdsdienst ondersteunt alles wat met jeugd, sport en de vele verenigingen in onze gemeente te maken heeft.

Het gemeentelijk zwembad, sporthal en de verschillende sportvelden vind je aan de Atletiekstraat 1 in Hemiksem. 

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2019, 11/11/2019, 25/12/2019, 26/12/2019, 27/12/2019
Deze dienst is nu gesloten