Menu

Naar de lijst

Hemiksem, Schelle & Niel werken samen aan cultuur

Gepubliceerd op
Foto persmoment

Drie Rupelgemeenten Hemiksem, Schelle en Niel brengen hun bibliotheek- en cultuurbeleid samen met de Academie voor Muziek en Woord onder in één nieuwe intergemeentelijke vereniging. De bestaande intergemeentelijke vereniging voor bibliotheek en cultuur tussen Hemiksem en Schelle, IveBIC genaamd, diende als basis en wordt uitgebreid met de gemeente Niel en met het beleidsdomein ‘deeltijds kunstonderwijs’. De opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging krijgt de naam mee van IVEBICA Hemiksem, Schelle en Niel. Mekaar versterken, efficiënter werken en meer realiseren met dezelfde of zelfs met minder middelen zijn hierbij dé sleutelwoorden. Tevens moet het voor iedereen een winsteffect hebben.

‘In 2003, bij de oprichting van IveBIC, werd reeds gepoogd tot een dergelijke constructie te komen. Dit is toen niet gelukt. De droom en ambitie zijn steeds gebleven. Thans, 14 jaar later, kan deze stap wel worden gezet. Volhouden en overtuigd blijven van de meerwaarde van dit project hebben het gehaald. Begin 2016 ondernamen de drie burgemeesters andermaal een poging tot deze cultuursamenwerking. En met succes! Van meetaf aan was er de volle steun van François Boddaert sp.a- gemeenteraadslid in Hemiksem en voorzitter van IveBIC en de 3 cultuurschepenen Eddy Soetewey (N-VA-Niel), Joris Wachters (CD&V-Hemiksem) en Vera Goris (CD&V-Schelle) . Ook de verantwoordelijken van de diverse beleidsdomeinen bibliotheek, cultuur en Academie geloofden in de kansen van dit project. De oprichting van IVEBICA toont tevens aan dat gemeenten zich sterker en bestuurskrachtiger kunnen maken door zich te verenigingen. Met deze intergemeentelijke vereniging realiseren we met drieën een werkingsgebied en dienstverlening voor een bevolking van ca. 30.000 mensen. Dit is een haalbare en mooie schaal voor dit domein’, aldus burgemeester Rob Mennes (CD&V), eerste voorzitter en thans ondervoorzitter van IveBIC.

‘De schaalvergroting rond bibliotheekwerking en cultuur tussen Schelle en Hemiksem leverde reeds een belangrijke inhoudelijke meerwaarde op. Een uitbreiding met een 3e partner gaat dit nog versterken. Ook de toevoeging van de Academie voor Muziek en Woord zal én bijdragen tot een efficiëntere inzet van middelen en mensen én tevens de drie cultuurdomeinen beter op elkaar afstemmen. Meer met minder middelen’ aldus burgemeester Rob Mennes (CD&V).

‘Indien de drie gemeenteraden hun akkoord verlenen zal het ontwerp statutenwijziging al geagendeerd worden tijdens de raad van bestuur IveBIC in maart. Na goedkeuring hiervan door de Vlaamse overheid kunnen we in september 2017 van start gaan om volledig operationeel te zijn tegen 1 januari 2018’. Een hele uitdaging voor IVEBICA om de ambitieuze doelstellingen waar te maken’ aldus IveBIC voorzitter François Boddaert (sp.a )

‘Met deze samenwerking versterkt Niel structureel haar cultuurwerking. De degelijke cultuurwerking van IveBIC met haar goed onderbouwde cultuurcel en deelstructuren kan Niel in haar opdracht mee opnemen en mee bedienen. Niel behoudt tevens haar bibliotheek, in de toekomst zal trouwens een nieuwe bib opgericht worden in het binnengebied van het centrum. De collectie van Niel zal afgestemd worden op de collectie van de hoofdbibliotheek gevestigd in Hemiksem en zal hiertoe ook bijdragen. Ook de investeringen en de bijdrage in de werking van de academie gaan billijk verdeeld worden op basis van het aantal inwoners. De gehele financiering trouwens van IVEBICA zal verlopen op basis van het aantal inwoners’, aldus burgemeester Tom De Vries (Open VLD) en schepen Eddy Soetewey (NVA )

‘De hoofbibliotheek blijft in Hemiksem en zal op termijn ondergebracht worden in de abdij, zoals reeds bij de start van IveBIC was afgesproken. Een belangrijke opportuniteit voor elke van de drie gemeenten is het vooruitzicht op ca. 80% subsidie voor de restauratie van de ruimten die nodig zijn voor IVEBICA. Ongeveer 2.700 m² wordt in optie genomen, bestemd voor o.m. de hoofdbibliotheek, een tentoonstellingsruimte, een evenementenruimte en de huisvesting van de cultuurcel. De realisatie zal nog wel over meerdere jaren lopen, maar het einddoel is een groot CultuurBelevingsCentrum voor het werkingsgebied van de 3 gemeenten.

Kan men zich een mooiere plaats dromen dan in een historische abdij! In samenwerking met vzw Kempisch Landschap en een architectenbureau worden de realisatieplannen en het subsidiedossier voorbereid. Over de Benedenvliet tussen Schelle en Hemiksem komt een voet- en fietsbrug. Op deze manier wordt de abdij vlotter bereikbaar voor inwoners van Schelle en Niel, maar ook voor het openbaar vervoer. Voor de aanpassingen in het abdijpark en de inrichtingsstudie van de brug werd via de provincie, de Vlaamse overheid en vzw Kempisch landschap al een subsidiebedrag voorzien van ca. € 91.491’, aldus burgemeester Luc Bouckaert van Hemiksem (CD&V).


Contact

Cultuurdienst IVEBICA

Gemeentehuis Schelle
Fabiolalaan 55

Tel: 03 871 98 24
E-mail: cultuur@ivebica.be
Website: http://www.ivebica.be

;