Menu

Jeugd- & sportbegeleiders

Met ingang van 01-01-2014 en onder voorbehoud van de goedkeuring door de hogere overheid verleent de gemeente binnen de perken van het begrotingskrediet subsidies aan jeugdtrainers van erkende sportverenigingen, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, die een sporttechnische opleiding of bijscholing volgen. Enkel de sporttechnische opleiding of bijscholing die relevant kan zijn voor de begeleiding van jeugdsport komt in aanmerking.


Algemene bepalingen

De subsidie omvat het werkelijk betaalde bedrag van het inschrijvingsgeld van de opleiding of bijscholing. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het voorziene bedrag “kwaliteitsverhoging m.b.t. jeugdbegeleiders in de sportvereniging” overtreft, zal op elke aanvraag de correctiefactor worden toegepast, die de verhouding weergeeft tussen het voorziene bedrag en de totale som van goedgekeurde aanvragen.

Voorwaarden

  • De subsidie wordt enkel toegekend aan Hemiksemse sportverenigingen voor jeugdtrainers of jeugdsportbegeleiders die bij aanvang van de opleiding of bijscholing minstens 1 jaar actief lid zijn van die vereniging, en enkel voor opleidingen of bijscholingen relevant voor de in de vereniging beoefende sporttak.
  • De opleiding moet georganiseerd worden of erkend zijn door de Vlaamse Trainersschool (VTS). De bijscholing moet georganiseerd zijn door de federatie, de provincie Antwerpen, Vlaamse Trainersschool, ISB, gemeentelijke sportraad of de Vlaamse Overheid of de Vlaamse Sportfederatie.
  • De cursist dient de eindproeven, indien deze verbonden zijn aan de opleiding/bijscholing, succesvol te hebben afgelegd.

Aanvraagprocedure

  • De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

- Naam, voornaam, adres en geboortedatum van de cursist

- Betalingsbewijs van de opleiding of bijscholing (rekeninguittreksel)

- Indien het om een opleiding gaat: bewijs dat deze georganiseerd of erkend wordt door de VTS

- Onderwerp, plaats, organisatie en data van de opleiding of bijscholing.

- Bewijs diploma/attest aan de opleiding of bijscholing en eventuele eindproeven, indien hieraan verbonden (of diploma)

- Verklaring van de sportclub dat de vereniging minstens 1 jaar actief lid was bij aanvang van de cursus

- Rekeningnummer van de sportvereniging (+ titularis) waarop het inschrijvingsgeld kan worden terugbetaald

  • De aanvraagformulieren worden verspreid via de Dienst Vrije Tijd. De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd in de maand december voor alle goedgekeurde aanvragen die uiterlijk op 31 oktober zijn ingediend bij de Dienst Vrije Tijd. Elke sportvereniging dient slechts één aanvraag in, bestaande uit alle cursussen waarvoor men subsidies wenst aan te vragen. Cursussen die plaatsvinden vanaf november kunnen overgedragen worden naar het volgende kalenderjaar.
  • Inbreuk op de reglementering en bepalingen vermeld in dit reglement kan aanleiding geven tot niet-uitbetaling of terugvordering van het subsidiebedrag. De Dienst Vrije Tijd is bevoegd voor uitoefenen van eventuele controle en mag extra documenten opvragen aan de sportvereniging.


Contact

Vrijetijdsdienst

Sint- Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 90
E-mail: elodie@hemiksem.be

De Vrijetijdsdienst ondersteunt alles wat met jeugd, sport en de vele verenigingen in onze gemeente te maken heeft.

Het gemeentelijk zwembad, sporthal en de verschillende sportvelden vind je aan de Atletiekstraat 1 in Hemiksem. 

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2019, 11/11/2019, 25/12/2019, 26/12/2019, 27/12/2019
Deze dienst is nu gesloten