Menu

Bevordering zwemsport

Dit reglement is een aanvullend reglement bij het subsidiereglement in functie van de inhoudelijk kwalitatieve werking bij sportverengingen uit Hemiksem.


Algemene bepalingen

 • Vanaf 01-01-2014 verleent de gemeente Hemiksem binnen de perken van het begrotingskrediet en onder voorbehoud van de goedkeuring door de hogere overheid, subsidies aan sportverenigingen ter bevordering van de algemene zwemvaardigheid en de watergewenning bij de inwoners van Hemiksem.
 • De subsidie houdt een gedeeltelijke terugbetaling in van de kosten gemaakt door sportverenigingen om de inwoners van Hemiksem toegang te verlenen tot het zwembad. Hiervoor wordt een terugvordering voorzien van 50% van de toegangsprijs voor het zwembad (equivalent aan € 1.5 per zwembeurt) voor deelnemers woonachtig te Hemiksem.
 • Indien het totaal van de subsidieaanvragen het voorziene bedrag “bevordering van de zwemsport” overtreft, zal op elke aanvraag de correctiefactor worden toegepast, die de verhouding weergeeft tussen het voorziene bedrag en de totale som van goedgekeurde aanvragen.

Voorwaarden

 • De subsidies worden toegekend aan sportverenigingen die het gemeentelijk zwembad van Hemiksem privé afhuren buiten de publieke openingsuren en zo extra zwemgelegenheid creëren voor de inwoners van Hemiksem.
 • Tijdens deze momenten biedt de sportvereniging activiteiten aan die voldoen aan volgende voorwaarden:

- De bevordering van de algemene zwemvaardigheid of de watergewenning staat centraal.

- De activiteit heeft een recreatief karakter: de subsidie heeft tot doel de basisbeginselen van de zwemsport te begunstigen. Activiteiten gericht op competitie komen niet in aanmerking.

- De activiteiten worden begeleid door gediplomeerde lesgevers met een VTS-diploma in functie van de zwemsport of met een diploma dat hiermee geassimileerd is.

 • Enkel sportverenigingen die recht hebben op een subsidie op basis van het subsidiereglement in functie van de inhoudelijk kwalitatieve werking bij sportverenigingen uit Hemiksem en hiervoor een basis- of werkingstoelage hebben toegewezen gekregen voor hun inhoudelijke werking komen in aanmerking voor subsidies ter bevordering van de zwemsport.

Aanvraagprocedure

 • Sportverenigingen die aanspraak willen maken op subsidies moeten een eerste aanvraag, bestaande uit een ingevuld aanvraagformulier en de gevraagde documenten, indienen bij de dienst Vrijetijd uiterlijk op 1 februari. De aanvraag betreft één kalenderjaar. Het dossier is van toepassing op hetzelfde kalenderjaar als het kalenderjaar waarin de aanvraag gebeurt. De formulieren zullen beschikbaar gesteld worden via de dienst Vrijetijd met gedetailleerde omschrijving van de documenten die toegevoegd worden als bijlage.
 • Sportverenigingen worden ten laatste 1 maart op de hoogte gebracht van de goedkeuring van hun eerste aanvraag.
 • Sportverengingen dienen een tweede aanvraag in bij de dienst Vrijetijd met een meer uitgebreid dossier uiterlijk op 31 oktober in hetzelfde kalenderjaar als het kalenderjaar waarvoor men subsidies wenst te verkrijgen.
 • De subsidies zullen jaarlijks worden uitbetaald in december.

Controle & sancties

 • Inbreuk op de reglementering en bepalingen vermeld in dit reglement kan aanleiding geven tot niet-uitbetaling of terugvordering van het subsidiebedrag. De dienst Vrijetijd is bevoegd voor het uitoefenen van eventuele controle en kan extra documenten opvragen aan de sportvereniging.


Contact

Vrijetijdsdienst

Sint- Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 90
E-mail: elodie@hemiksem.be

De Vrijetijdsdienst ondersteunt alles wat met jeugd, sport en de vele verenigingen in onze gemeente te maken heeft.

Het gemeentelijk zwembad, sporthal en de verschillende sportvelden vind je aan de Atletiekstraat 1 in Hemiksem. 

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2019, 11/11/2019, 25/12/2019, 26/12/2019, 27/12/2019
Deze dienst is nu gesloten