Menu

Bestuurskadervorming sportvereniging

Dit reglement is een aanvullend reglement bij het subsidiereglement in functie van de inhoudelijk kwalitatieve werking bij sportverenigingen uit Hemiksem.


Algemene bepalingen

 • Met ingang van 01-01-2014 en onder voorbehoud van de goedkeuring door de hogere overheid verleent de gemeente binnen de perken van het begrotingskrediet subsidies aan bestuursleden van erkende Hemiksemse sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie voor het volgen van cursussen die erop gericht zijn hen te verbeteren binnen hun bestuursfunctie.
 • De subsidie omvat het werkelijk betaalde bedrag van het inschrijvingsgeld van de opleiding of bijscholing. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het voorziene bedrag “bestuurskadervorming in de sportvereniging” overtreft zal op elke aanvraag de correctiefactor die de verhouding weergeeft tussen het voorziene bedrag en de totale som van goedgekeurde aanvragen worden toegepast.

Voorwaarden

 • Enkel sportverenigingen die recht hebben op een subsidie op basis van het subsidiereglement in functie van de inhoudelijk kwalitatieve werking bij sportverenigingen uit Hemiksem en hiervoor een basis- of werkingstoelage hebben toegewezen gekregen voor hun inhoudelijke werking komen in aanmerking voor subsidies in functie van bestuurskadervorming.
 • De subsidie wordt enkel toegekend aan Hemiksemse sportverenigingen voor bestuursleden die bij aanvang van de opleiding of bijscholing minstens 1 jaar een bestuursfunctie hebben opgenomen, en enkel voor relevante opleidingen.
 • De cursist dient de eindproeven, indien deze verbonden zijn aan de cursus, succesvol te hebben afgelegd.
 • De bijscholing is georganiseerd door de federatie, de provincie Antwerpen, Vlaamse Trainersschool, ISB, gemeentelijke sportraad, de Vlaamse overheid of de Vlaamse Sportfederatie (dynamo).

Aanvraagprocedure

 • De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:
  - Naam, voornaam, adres en geboortedatum van de cursist.
  - Betalingsbewijs van de opleiding (rekeninguittreksel).
  - Onderwerp, plaats, organisatie en data van de opleiding.
  - Bewijs van deelname aan de opleiding en eventuele eindproeven, indien hieraan verbonden (of diploma).
  - Verklaring van de sportvereniging dat de cursist minstens 1 jaar bestuurslid was bij aanvang van de cursus.
  - Rekeningnummer van de sportvereniging (+ titularis) waarop het inschrijvingsgeld kan worden terugbetaald.
 • De aanvraagformulieren worden verspreid via de Dienst Vrije Tijd. Hierop staat vermeld welke documenten de sportvereniging dient te bezorgen aan de Dienst Vrije Tijd. De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd in de maand december voor alle goedgekeurde aanvragen die uiterlijk op 31 oktober zijn ingediend bij de Dienst Vrije Tijd. Elke sportvereniging dient slechts één aanvraag in, bestaande uit alle cursussen waarvoor men subsidies wenst aan te vragen. Cursussen die plaatsvinden vanaf november kunnen overgedragen worden naar het volgende kalenderjaar.
 • Inbreuk op de reglementering en bepalingen vermeld in dit reglement kan aanleiding geven tot niet-uitbetaling of terugvordering van het subsidiebedrag. De Dienst Vrije Tijd is bevoegd voor uitoefenen van eventuele controle en mag extra documenten opvragen aan de sportvereniging.


Contact

Vrijetijdsdienst

Sint- Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 90
E-mail: elodie@hemiksem.be

De Vrijetijdsdienst ondersteunt alles wat met jeugd, sport en de vele verenigingen in onze gemeente te maken heeft.

Het gemeentelijk zwembad, sporthal en de verschillende sportvelden vind je aan de Atletiekstraat 1 in Hemiksem. 

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2019, 11/11/2019, 25/12/2019, 26/12/2019, 27/12/2019
Deze dienst is nu gesloten