Menu

Naar de lijst

Zone RupeLaar kiest Log!Ville als vaccinatiecentrum

Gepubliceerd op
vaccin

De Rupelstreekgemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Aartselaar hebben in samenspraak met de Eerstelijnszone RupeLaar de locatie voor het vaccinatiecentrum gekozen: dat wordt ingericht in het nieuwe gebouw Log!Ville op het Wetenschapspark aan de Galileilaan in Niel.

Aan de keuze ging een grondige analyse van de mogelijke locaties in de hele regio vooraf. Het was wel al van meet af aan duidelijk dat het provinciaal recreatiedomein De Schorre geen optie was omdat de locatie een heel jaar door beschikbaar moet blijven.

De keuze voor het Wetenschapspark in Niel biedt tal van voordelen. Het eigenlijke gebouw is groter maar de grote centrale hal die ter beschikking wordt gesteld is 1300 vierkante meter, en dit past perfect binnen de omschrijving van de Vlaamse overheid.

Het gebouw is reeds uitgerust met de nodige nuts- en veiligheidsvoorzieningen, is centraal gelegen, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en zowat de dichtst mogelijke locatie bij het AZ Rivierenland, campus Rumst. Indien de vaccinatieperiode nog na de zomer zou moeten uitgebreid worden, kan er zelfs nadien op het bijhorende grasland een tentconstructie komen.

Momenteel bereiden zowel de ELZ als de logistieke vaccinatiecel van de Rupelstreekgemeenten en Aartselaar de opstart van het vaccinatiecentrum voor. Die cel kan ook beroep doen op de expertise van Tomorrowland wat betreft crowd management en dergelijke.

Vanaf 15 februari moet het vaccinatiecentrum actief zijn voor vaccinatie van de bevolkingsgroepen.

Het is dankzij een samenwerking met het provinciebestuur Antwerpen, POM Antwerpen en het Vlaams Innovatieplatform voor de Logistiek (VIL) dat dit gebouw ter beschikking komt.

De zes burgemeesters zijn er van overtuigd dat ze hiermee de meest geschikte locatie hebben gekozen. 

Wellicht heb je nog heel wat vragen over de wijze van vaccinatie en wanneer je zal opgeroepen worden. We trachten al deze vragen zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en houden je verder op de hoogte via al onze mediakanalen.

Met De Lijn zijn er reeds gesprekken opgestart over het vervoer voor minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum. Verder info volgt nog hierover.


;