Menu

Naar de lijst

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed

Gepubliceerd op
warmedagenkopie

De voorspellingen van het KMI verwachten de komende dagen temperaturen rond 30°C. Dit houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen.

Denk er aan dat personen met COVID-19 extra kwetsbaar zijn voor warmtegerelateerde ziekten én dat personen met hittestress extra kwetsbaar zijn voor het SARS-CoV-2-virus.

Ook kinderen, ouderen en alleenstaanden zijn erg kwetsbaar tijdens warme dagen. Zij verdienen extra aandacht en zorg. Zorg voor elkaar!

Wat kan jij doen? Lees het hier: https://www.warmedagen.be/


;