Menu

Naar de lijst

Zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Gepubliceerd op
raadzaal

In uitvoering van art. 91 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur heeft de algemeen directeur de leden van het bijzonder comité toegewezen aan volgende lijst/lijstverbinding:

CD&V/GROEN (vertegenwoordigt 9 verkozenen) : 3 leden

Lijstverbinding N-VA - Hemiksem Vooruit (vertegenwoordigt 6 verkozenen) : 2 leden

Sp.a (vertegenwoordigt 3 verkozenen) : 1 lid

De voordrachtsakten voor de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dienen uiterlijk 8 dagen voor de installatievergadering overhandigd te worden aan de algemeen directeur. (art. 92 DLB)

Meer informatie en toelichting over de procedure vind je via deze link


;