Menu

Naar de lijst

Zelftest kost 1 euro voor mensen met verhoogde tegemoetkoming

Gepubliceerd op
zelftest-covid

Experts raden aan om een zelftest af te nemen voor je mensen ontmoet, zeker als dat binnen gebeurt. Een negatieve test zorgt voor extra zekerheid nu de quarantaineregels in sommige gevallen soepeler zijn geworden. Om die kosten wat te drukken voor mensen met een lager inkomen zijn er in de apotheek zelftests te koop voor 1 euro. Volgens de regels kan je via het ziekenfonds elke veertien dagen vier testen per persoon aanvragen.


Beperkt jaarinkomen

Om in aanmerking te komen, mag je jaarinkomen niet meer bedragen dan 20.292,59 euro. Per extra gezinslid verhoogt dat barema met 3.756,71 euro. Bijvoorbeeld: een gezin van 2 personen met een bruto maandinkomen van 2.000 euro of een gezin met 4 personen en een bruto maandinkomen van 2.630 euro komt in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming.

Ook wie een sociale uitkeringen krijgt, kan een verhoogde tegemoetkoming krijgen en moet dus maar 1 euro betalen per zelftest:
- het leefloon van het OCMW ,dat je gedurende 3 maanden moet genieten

- de inkomensgarantie voor ouderen

- de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

- kinderen met een erkende handicap van minstens 66 procent

- voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s) 

- weeskinderen


Ziekenfonds

De aanvraag voor de verhoogde tegemoetkoming moet je indienen bij het ziekenfonds. Een snelle manier om te herkennen of je de goedkope test kan vragen, is door te kijken naar de stickers van het ziekenfonds. Is het derde cijfertje daar een 1? Dan kom je in aanmerking. Voor meer informatie kan je bij je apotheker terecht. 


;