Menu

Naar de lijst

Word een 'straatvink' en tel het vervoer in jouw straat

Gepubliceerd op
facebook-post-image-3

Vanaf woensdag 15 april kunnen inwoners zich inschrijven om op donderdag 14 mei tussen 17 en 18 uur in hun straat het verkeer te tellen. Het telgebied van het citizen-scienceproject Straatvinken is dit jaar uitgebreid naar heel Vlaanderen. Als burgers één uurtje tellen en een leefbaarheidsbevraging invullen, krijgen we een uniek inzicht in het verkeer en de leefbaarheid in de Vlaamse straten.

Het burgerwetenschapsonderzoek Straatvinken is een initiatief van de Ringland Academie onder wetenschappelijke begeleiding van de UAntwerpen en HIVA – KU Leuven. Het vindt dit jaar voor de derde keer plaats en loopt nog door tot 2030. Burgers vinken een uur lang in hun straat elke passerende voetganger, fietsers, tram, bus, auto, bestel- en vrachtwagen af. Elke deelnemer wordt ook uitgenodigd om een leefbaarheidsbevraging in te vullen.

Iedereen die een uurtje tijd heeft kan op donderdag 14 mei van 17 tot 18 uur het vervoer in de eigen straat tellen. Deelnemers kunnen gebruikmaken van het papieren telformulier of de online teltool, die vanaf maandag 4 mei te vinden is op de website.

Tellen in tijden van corona

Door de lockdownmaatregelen ingevolge de coronacrisis is het verkeer sterk veranderd. De editie van 2020 zal een nauwkeurig beeld schetsen van die nieuwe realiteit en hoe duizenden deelnemers die beleven. ‘We zijn benieuwd of deze crisis een blijvende impact zal hebben op het verkeer in de Vlaamse straten’, zegt mobiliteitsdeskundige Thomas Vanoutrive, die Straatvinken ondersteunt vanuit de UAntwerpen.

Zelfs als de lockdownmaatregelen onverkort gehandhaafd blijven, houdt de telling geen gevaar in voor de volksgezondheid. Het is een activiteit die je individueel kan uitvoeren, desnoods van achter het raam van je kot. 

De resultaten van de telling zullen wetenschappelijk worden geanalyseerd.  Uit de leefbaarheidsbevraging bij de editie van 2019 bleek al dat meer duurzaam verkeer in de straat een sterke invloed heeft op de tevredenheid van de inwoners. Tegelijk was het ook duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om de noodzakelijke modal shift te realiseren. Lees hier meer over de resultaten van de vorige twee edities.De bedoeling hiervan is om alle voetgangers, fietsers en voertuigen in kaart te brengen en deze telling jaarlijks te herhalen. Meer informatie en inschrijving om als teller een uurtje aan de slag te gaan kan je vinden via de website www.straatvinken.be


;