Menu

Naar de lijst

Wijziging verkeerssituatie Callebeekstraat

Gepubliceerd op
CallebeekstraatJPG

Om de veiligheid van de zwakke weggebruikers in de omgeving van de Scheldeboord te verhogen neemt de gemeente binnenkort een aantal verkeersmaatregelen in de straten Scheldeboord, Callebeekstraat en Scheldestraat.

Zo zal de Callebeekstraat een doodlopend karakter krijgen waar enkel fietsers en bromfietsen klasse A nog in beide richtingen mogen passeren.

Ter hoogte van de verkeersgeleider zal een enkele rijrichting ingevoerd worden van de Scheldeboord richting Provinciale Steenweg.

Verder verdwijnen binnenkort de huidige parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen in Scheldestraat en Callebeekstraat. Zo benadrukken we het recreatieve karakter van de straten.

Voertuigen die in geladen toestand meer dan 3,5 ton wegen, zullen de Callebeekstraat niet meer in mogen rijden. Bestuurders van vrachtwagens en bussen kunnen in de toekomst terecht in de Heemsdaelstraat en Herbekestraat. Zo verhuizen de vrachtwagenparkings vanuit een woonwijk of recreatiegebied naar de industriezones.

De aanpassingen zijn gericht op een verhoging van de veiligheid van de vele wandelaars, fietsers en toeristen die er tijdens de lente- en zomermaanden passeren. Het bijhorende kaartje geeft een overzicht van alle wijzigingen.


;