Menu

Naar de lijst

Wegwerkzaamheden spoorwegovergang Sint-Bernardsesteenweg

Gepubliceerd op
Toekomstige situatie fietspad Toekomstige situatie uitbreiding fietsostrade

Op woensdag 10 oktober hervatten de wegwerkzaamheden ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Sint-Bernardsesteenweg (Hemiksem/Hoboken).

In de Van Praetstraat zal tijdelijk eenrichtingsverkeer van toepassing zijn in de richting naar de Adolf Greinerstraat.

Mogelijk is hier verkeershinder te verwachten.
De werken zullen 2 dagen in beslag nemen.

Het plannetje met de nieuwe situatie van de fietsoversteekplaats zie je hierbij. De aanpassingen kaderen in de verdere aanleg van de Sint-Bernardusfietsroute waarbij veilige fietsroutes zullen worden aangelegd langs de spoorweg naar Hoboken en naar de Tulpenlaan in Hemiksem. Zo zal er in een latere fase de nieuwe fietsostrade tussen Boom en Antwerpen gerealiseerd worden die in Hemiksem niet langs de spoorweg zal lopen maar via een nieuw fietspad langs de Schelde. Vanaf het kruispunt Sint-Bernardsesteenweg zal de fietsostrade via Hoboken verder lopen langs de spoorweg richting Antwerpen.


;