Menu

Naar de lijst

Voordracht van kandidaten gemeenteraadsverkiezingen

Gepubliceerd op
ANIMATIE_VERKIEZINGEN_NIEUWE_STEMCOMPUTER_STILL_1

Op zondag 14 oktober 2018 zijn het gemeenteraadsverkiezingen.  

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Hemiksem mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur in het administratief centrum, Sint-Bernardusabdij 1 in 2620 Hemiksem.  

Voordrachtsakten die na die datum worden ingediend, zijn niet ontvankelijk. 


Op dinsdag 18 september, tussen 13 en 16 uur, kunnen de personen die een aanvaarde of afgewezen lijst hebben ingediend, een met reden omkleed bezwaarschrift tegen de aanvaarding van één of meer kandidaten indienen. 

Op donderdag 20 september, tussen 14 en 16 uur, kunnen de personen die een aanvaarde of afgewezen lijst hebben ingediend, een memorie indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij de voorlopige afsluiting  van de kandidatenlijst  rekening is gehouden of die de dag na de afsluiting van de kandidatenlijst ingeroepen zijn. Dezelfde personen kunnen bij de voorzitter van een gemeentelijk hoofdbureau een verbeteringsakte indienen. 
Meer informatie vind je in bijlage.


;