Menu

Naar de lijst

Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Gepubliceerd op
verwarming huis

Verwarm je je huis met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een verwarmingstoelage ontvangen.

Indien je aan de voorwaarden voldoet, heb je per huishouden jaarlijks recht om een toelage aan te vragen voor maximum 1500 liter brandstof. Dit kan in één keer of in verschillende keren, afhankelijk van hoeveel liter je laat leveren. 

Momenteel krijg je 0,14 euro per liter terug via de verwarmingstoelage. Indien je 1.500 liter brandstof in rekening brengt, kan je dus elk jaar 210 euro terugkrijgen. Je aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.

Neem mee:

• je identiteitskaart

• je leveringsbon of factuur van de brandstof

• een bewijs van je gezinsinkomen (aanslagbiljet,

loonfiche,…)

• een klevertje van het ziekenfonds van elk gezinslid

Je moet altijd vooraf een afspraak maken voor het indienen van een aanvraag van een verwarmingstoelage. Je doet dit via 03 288 26 81 of via socialedienst@hemiksem.be.


Contact

Sociale dienst

Sint Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 871 91 03
E-mail: socialedienst@hemiksem.be
Website: http://hemiksem.be/welzijn-en-ocmw

Op afspraak:

maandag en woensdag van 08.30 u. tot 11.30 u. (Hoghe Cluyse)
maandag en donderdag van 14.00 u. tot 15.30 u. (Hoghe Cluyse)
maandag van 14.00 u. tot 16.00 u. (Sint-Bernardusabdij)
donderdag van 09.00 u. tot 11.30 u. (Sint-Bernardusabdij)

;