Menu

Naar de lijst

Verplichte registratie kameelachtigen

Gepubliceerd op
lynn-kintziger-saPaB5ZL-hI-unsplash

Sinds 21 april 2021 is de Europese dierengezondheidswet van kracht. De wetgeving verplicht houders van kameelachtigen, zoals alpaca's en lama's, om zich te registeren in Sanitel, de databank van het FAVV ontwikkeld voor de identificatie en registratie van de Belgische veestapel. Ook als je bijvoorbeeld al aangesloten bent bij een alpacavereniging, moet je je registeren in Sanitel. Daarnaast legt de wet ook verplichtingen op over de identificatie van kameelachtigen en bepaalde registraties.

Wie moet zich laten registreren en hoe?

Zodra je minstens één kameelachtige houdt, laat je je registreren via Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw (DGZ). Je doet dat best zo snel mogelijk door het registratieformulier ingevuld aan DGZ te bezorgen. Deze invulinstructie kan je er alvast bij helpen.

Welke administratieve verplichtingen moet ik als houder nakomen?

Je houdt een register bij met de aanwezige dieren. Elke aankomst, vertrek en sterfte vul je binnen de 7 dagen in het register aan. Ook elk nieuw geboren dier moet je inschrijven in dat register binnen de 7 dagen na de identificatie (zie verder). Waar haal je zo’n register? Van zodra je beslag geactiveerd is, bezorgt DGZ dat register aan jou.

Bij elke aankomst of vertrek van een kameelachtige op je beslag maakt de vervoerder een verplaatsingsdocument van deze beweging in drievoud op, zodat ook de laad- en losplaats een exemplaar kunnen bijhouden. De vervoerder bezorgt zijn exemplaar binnen de 7 dagen aan DGZ, waarna een registratie volgt in de Saniteldatabank.

Je geeft jaarlijks via de 15-decembertelling door hoeveel kameelachtigen er bij jou aanwezig zijn. DGZ herinnert je daar steeds begin december aan.

Stop je met het houden van kameelachtigen? Dan meld je dat zeker aan DGZ.

Identificatie van de dieren?

Kameelachtigen die bij jou worden geboren, moeten uiterlijk op de leeftijd van 9 maanden geïdentificeerd worden en eerder indien ze vroeger bij jou vertrekken. De gebruikelijke identificatie van kameelachtigen gebeurt met een injecteerbare transponder (chip), zoals bij de paarden. Dat is een geldige identificatie. Je neemt daarvoor contact op met je dierenarts. De wetgeving voorziet ook de mogelijkheid om kameelachtigen te identificeren aan de hand van 2 oormerken, één in elk oor. Die oormerken kan je bij DGZ bestellen via een bestelbon.

Kan ik zelf mijn registratie bekijken en beheren? Welke tool is voorzien?

Nadat je geregistreerd bent en je van DGZ een beslagnummer en logingegevens ontvangen hebt, kan je je gegevens raadplegen via Veeportaal. De kosten voor het gebruik van deze toepassing maken deel uit van de jaarlijkse retributie die je aan DGZ betaalt.

Wat zal dat kosten?

Houders van kleine herkauwers betalen op vandaag een jaarlijkse retributie van € 13,00 aan DGZ zolang hun beslagnummer actief is. In de toekomst zullen ook houders van kameelachtigen die retributie moeten betalen.

Waar vind ik alle info terug?

Alle info vind je op dgz.be/kleine-herkauwers/i-r

Op maandag 7 maart 2022 om 19 uur organiseert DGZ een webinar over de registratie van kameelachtigen. Je kan je daarvoor hier inschrijven.


;