Menu

Naar de lijst

Verbod op afsteken van vuurwerk

Gepubliceerd op
vuurwerk2

Vlaanderen verbiedt sinds dit jaar het afsteken van vuurwerk om de veiligheid en het dierenwelzijn te verhogen. 

Het Decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen, bepaalt dat het verboden is vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.
Er wordt dus geen toelating (meer) gegeven voor particulier feestvuurwerk; ook niet met nieuwjaar.

Enige uitzondering op het algemeen vuurwerkverbod is vuurwerk dat bestemd is voor het brede publiek én tegelijkertijd geluidsarm is en door een professionele firma wordt uitgevoerd. De vuurwerkactiviteit moet bovendien een regionale uitstraling hebben, d.w.z. bestemd voor de bevolking van stad en streek en dient vooraf aangevraagd te worden via het college van burgemeester en schepenen.


;