Menu

Naar de lijst

​Updates vaccinatiecentrum

Gepubliceerd op
logvill

Omdat er wel wat vragen komen over de vaccinatieplanning, proberen we elke woensdag een update te geven vanuit ons vaccinatiecentrum in het Wetenschapspark in Niel. Het centrum is volledig operationeel en open maar de openingsdagen worden gepland in navolging van de levering van de vaccins. De capaciteit kan zo oplopen tot ongeveer 1500 vaccins per dag.


Update: 5 mei 2021

Goed nieuws vanuit ons centrum in het Wetenschapspark: al onze 65-plussers zijn gevaccineerd en we haalden een prachtig resultaat: 96,99 % van onze bevolking tussen 65 en 85 is zijn eerste prikje komen ophalen. Bedankt aan iedereen om zoveel burgerzin op te brengen en jezelf maar vooral ook alle anderen met wie je in contact komt te willen beschermen. Uiteraard gaat onze campagne onverminderd verder. Je zal trouwens wel via de media vernomen hebben dat ons land de komende weken een enorme boost gaat maken in de hele vaccinatiecampagne.


Mobiele vaccinatie

Vanaf volgende week is onze mobiele vaccinatie operationeel. Dat betekent dat niet-mobiele mensen, goedgekeurd en opgegeven door hun huisartsen, door hun huisdokter met het Johnson & Johnson- vaccin thuis worden gevaccineerd. Let op: niet-mobiel betekent inderdaad mensen die wegens hun ziekte of aandoening zich niet meer kunnen verplaatsen naar het vaccinatiecentrum. Het gaat niet over mensen met louter mobiliteitsproblemen. Voor die laatsten hebben we oplossingen voorhanden en kun je bij het bevestigen van je afspraak na je oproeping alle informatie bij ons krijgen.

Vakantie

We schreven het eerder al maar vakantie is geen rechtsgeldige reden om de datum van je tweede prik te wijzen. De datum die je kiest voor je eerste dosis bepaalt de datum voor je tweede dosis. Wanneer je de afspraak maakt voor jouw eerste vaccinatiedosis, krijg je meteen ook de datum voor jouw tweede dosis. Die datum kan je maar beperkt verschuiven en alleen als er nog vrije plaatsen zijn in je vaccinatiecentrum. Regel je vakantieplannen dus in functie van die data. Wie bewust zijn tweede prik niet ophaalt en hoopt er later toch nog bij te kunnen zijn, moeten we teleurstellen: er moeten in een paar weken duizenden mensen gevaccineerd worden en we kunnen het schema niet voor iedereen aanpassen. Je blijft in dat geval onvolledig gevaccineerd en dus onvoldoende beschermd.

Update: 28 april 2021

 20.000 gevaccineerden

Goed nieuws: deze week hebben we de kaap van de 20.000 gevaccineerden in onze regio gehaald. Er zit dus veel schot in de zaak en in de armen van onze bewoners. Uiteraard gaan we onverminderd verder tot iedereen de kans heeft gehad om zijn of haar spuitje te komen halen.

We blijven daarbij alle door de hogere overheid opgelegde lijsten volgen. Daar zijn sinds kort de zwangere vrouwen bijgekomen want wie besmet zou geraken tijdens haar zwangerschap loopt dubbel zo veel risico om op intensieve zorgen terecht te komen. Het inenten van zwangere dames gebeurt dus niet volgens leeftijd, maar ze krijgen nu prioriteit. Door de vrouwen te vaccineren, maken hun baby’s meteen antistoffen aan.

Update 21 april:

Na een goedgevulde en prima verlopen vaccinatie-vierdaagse vorige week zijn er deze week opnieuw twee vaccinatiedagen gepland, met name op vrijdag 23 en zaterdag 24 april. De week nadien zijn dat vrijdag 30 april en maandag 3 mei. We lezen op veel sociale media hier en bij de gemeenten vragen en opmerkingen van bewoners die zich afvragen wanneer ze opgeroepen worden, maar daar hebben we geen individueel antwoord op.We blijven immers de leeftijdslijsten van de overheid volgen.Tegelijk worden er door ons af en toe mensen uit de prioritaire reservelijst opgeroepen wanneer er sommige anderen niet opdagen.

Tot slot bereiden we ons ook voor om de risicopatiënten jonger dan 64 jaar te gaan vaccineren. Iedereen komt dus echt aan de beurt en intussen gaan we in elk van onze zes gemeenten richting de 30% vaccinatiegraad of meer, waarvoor dank trouwens. Het is immers geweten dat we zo’n 70% moeten bereiken om terug te keren naar het normale leven.

Tweede prik:

nu er opnieuw vakantie en zelfs reizen naar bepaalde landen mogelijk is - mits het naleven van alle voorwaarden - dien je er wel rekenig mee te houden dat we je tweede prik niet kunnen verplaatsen naar een andere datum. Dat betekent dat je best je vakantie even uitstelt want die tweede prik is absoluut noodzakelijk.

Update 14 april:

Zoals alle andere vaccinatiecentra in Vlaanderen gaat het alsmaar vlotter met het vaccineren. Gemiddeld is nu al 1 op de 5 - 1 op de 4 zelfs bijna - van de 18+ inwoners uit de Rupelstreek een eerste keer gevaccineerd. Zo krijgen vandaag woensdag 80-plussers hun tweede prik en 65-plussers hun eerste.

Vorige week deden we een oproep om op het uur van de afspraak te komen en niet te vroeg. Dat wierp afgelopen zaterdag zeker zijn vruchten af dus we herhalen onze vraag nog eens. Voortaan zal wie meer dan een half uur te vroeg komt en met de wagen is niet meer toegelaten worden op de parking. Enkel zo zorgen we er voor dat lange files vermeden worden.

Tegelijk vragen we nog eens om niet het eerste uur van de dag te bellen naar ons infopunt. Dat is traditioneel de meest drukke moment en je riskeert dan lang aan de lijn te hangen, maar we zijn er een hele dag voor al jullie vragen.

Vaccinatieschema

Volgende week wordt er op vrijdag 23 en zaterdag 24 april gevaccineerd. De week erna is dat vrijdag 30 april en maandag 3 mei. Er zijn dan zo'n 2000 Pfzier-BioNTech beschikbaar. Zodra we over nog meer vaccins beschikken, schalen we uiteraard de dagen en uren op.

Update 9 april:

Vertraging geboortejaren 1944-1945 inmiddels ingehaald

Naar aanleiding van een artikel in de pers omtrent ‘vergeten’ uitnodigingen, moeten we spijtig genoeg vaststellen dat er in het systeem van de overheid wel degelijk tijdelijk een probleem is geweest met een beperkt aantal mensen die in 1944 of 1945 werden geboren. Het gaat hier dus niet om het afsprakensysteem van het vaccinatiecentrum RupeLaar, maar het overkoepelende softwaresysteem. Intussen kunnen we bevestigen dat iedereen uit deze geboortejaren uitgenodigd werd, maar dat de brieven mogelijks nog onderweg zijn en pas begin volgende week zullen aankomen.

Er is sowieso ingepland dat alle mensen uit deze geboortejaren voor 24 april hun eerste prik zullen krijgen.

Uiteraard betreuren we het dat door deze softwarefout buiten onze wil de indruk wordt gewekt dat wij mensen vergeten zijn. We begrijpen ook dat de frustratie bij de getroffen ouderen bijzonder groot is, maar we maken ons sterk dat dit probleem intussen van de baan is en dat de betrokkenen dus eerstdaags bij ons kunnen passeren.

Het is in elk geval fijn om te weten dat de vaccinatiegraad ook bij deze ouderen erg groot is. Allemaal samen komen we zo op termijn aan een vaccinatiegraad van 70 procent of meer.

Update 7 april:

Ook deze week gaan we onverminderd verder met het vaccineren in ons Vaccinatiecentrum RupeLaar. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 april verwelkomen we met plezier telkens weer zo’n 1500 ‘Rupelianen’ die 65+ zijn geworden. Dat zal het aantal eind deze week op zo’n kleine 14.000 vaccinaties brengen. We komen met andere woorden echt op kruissnelheid.

Om alles vlot te laten verlopen vragen we wel aan alle uitgenodigde mensen om pas aan te komen op het uur van de afspraak en niet veel te vroeg zoals dat nu gebeurt: dat zorgt enkel voor extra files en dus ook voor jezelf meer wachttijd.

Mogen we ook vragen om niet meteen tussen 9u en 10u naar het infopunt te bellen: we merken dat het eerste uur onze lijnen roodgloeiend staan, waardoor jullie ons minder snel aan de lijn krijgen. We zijn toch een hele dag bereikbaar dus maak het jezelf wat gemakkelijker.

Tot slot hebben jullie wellicht ook het nieuws van de Qvax-reservelijst van de Federale overheid gehoord. Iedereen kan zich daar ongeacht zijn of haar leeftijd op registreren. Wie zich eerder al rechtstreeks via onze website op de reservelijst liet zetten, krijgt natuurlijk nog altijd voorrang. Mensen die zich na 12 april op onze website registeren worden door ons samengevoegd met de mensen die zich registreren op de website van de Federale Overheid (Qvax) en zullen dus later worden opgeroepen. Indien je je dus al geregistreerd hebt op onze website, hoef je je niet opnieuw te registreren.

Update 31 maart: 

Deze week kan er opnieuw drie dagen voluit gevaccineerd worden: op woensdag 31 maart (Pfizer-BioNTech) en donderdag 1 april (Pfizer-BioNTech en AstraZeneca) gaat het om mensen die een eerste prik krijgen, op zaterdag 3 april krijgen een aantal bewoners hun tweede prik (Pfizer-BioNTech).

In totaal worden er deze week dus opnieuw zo’n 2000 à 3000 vaccins gezet en dat tempo kunnen ze de komende weken aanhouden.

Let op: de mensen die opgeroepen worden, kunnen niet zelf kiezen welk vaccin ze willen. Noteer trouwens ook dat AstraZeneca een naamsverandering kreeg naar Vaxzevria.

Het gaat de komende dagen vooral om 65-plussers maar zelfs nog een aantal 75-plussers en ouder.

Het vaccinatiecentrum volgt daarbij de tijdslijn van Vlaanderen en nodigen niet gericht per gemeente uit: alle gemeenten in de Eerstelijnszone RupeLaar worden immers als een geheel gezien.


Later in april volgt dan een nieuwe fase in de vaccinatiestrategie: na de 65-plussers komen dan de mensen tussen 18 en 65 jaar aan de beurt die een onderliggende aandoening hebben, maar ook hier geldt dat je eerst een uitnodiging moet krijgen.

Wist je dat je op de website www.vaccinatiecentrumrupelaar.be kunt volgen hoeveel mensen uit onze regio al gevaccineerd werden? En je vindt er ook heel wat antwoorden op je vragen.


;