Menu

Naar de lijst

UPDATE: Plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen - kennisgevingsnota

Gepubliceerd op
Beleidsplan ruimte

Update:

De periode van terinzagelegging van deze kennisgeving wordt geschorst van 27 maart tot en met 24 april 2020. Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens deze periode worden wel nog als ontvankelijk beschouwd. De periode van terinzagelegging zal opnieuw lopen van 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

- BEKENDMAKING - 

De burgemeester van de gemeente Hemiksem brengt ter algemene kennis van het publiek dat het plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen - kennisgevingsnota ter inzage ligt gedurende de periode van 3 februari tot en met 2 april 2020 bij de gemeentelijke technische dienst, Administratief centrum – St Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem, alle werkdagen van 9 tot 12 uur, dinsdag en woensdag eveneens van 14 tot 16 uur.

Bezwaarschriften kunnen tijdens deze periode ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

    De volledig verklaarde kennisgeving kan in die periode tegelijkertijd via de volgende kanalen worden geraadpleegd:

Via de website van het Team Mer (www.omgevingvlaanderen.be)

Ter plaatse op het provinciehuis van Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) en via de website van de provincie (www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte)

Ter plaatse op elk gemeente- of stadhuis in de provincie Antwerpen en via hun respectievelijke websites.

De bevolking kan tot en met 2 april 2020 opmerkingen bezorgen via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plaatse aan het Team Mer;

via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’’ in de titel);

via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

Downloads

pdf
MER - kennis.pdf
Grootte: 906 KB

Contact

Sven Vangyseghem

Technisch medewerker - milieu & huisvesting
03 288 26 63
omgeving@hemiksem.be

Milieudienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 63
E-mail: omgeving@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten
;