Menu

Naar de lijst

'Thuiskomen in je buurt' voor nieuwkomers

Gepubliceerd op
thuiskomen2

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft samen met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) 26 projecten geselecteerd -verspreid over 55 gemeenten- om nieuwkomers in contact te brengen met autochtone Vlamingen. Elk van de proefprojecten ontvangt 40.000 euro. Daartoe behoort ook ‘Thuiskomen in je buurt’ van de buurgemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en intergemeentelijk samenwerkingsverband Vlotter.

‘Thuiskomen in je buurt’ is een proeftuin waarbinnen de 5 gemeenten en Vlotter een structuur opzetten die over de grenzen van de gemeenten heen wil nadenken en experimenteren met manieren om effectieve participatie van inburgeraars in de gemeente te bewerkstelligen. 

Proeftuin

Enerzijds zal de proeftuin voortbouwen op reeds bestaande werkingen met nieuwkomers, zoals ‘Babbelplus’ in Aartselaar en andere activiteiten in buurthuizen in de regio. De gemeenten willen hun verschillende reeds bestaande ervaringen met elkaar delen en ook met innovatieve methodes experimenteren om nieuwkomers nog actiever te betrekken in hun gemeente. Het Agentschap Inburgering en Integratie en Vormingplus zijn hierbij met hun expertise onmisbare partners. Ook zullen andere lokale actoren die werken met nieuwkomers betrokken worden.

Bart Somers: “Ik ben blij dat de Rupelstreek mee op de kar gesprongen is. We mogen het belang van dit project niet onderschatten. Een sociaal netwerk is enorm belangrijk. Iemand kennen die je aan een job kan helpen. Iemand kennen waarmee je de Nederlandse taal kan oefenen. Iemand kennen die je uitlegt waarom het belangrijk is om naar het oudercontact te gaan”. Wanneer iemand met migratieroots één persoon kent buiten zijn eigen etnisch-culturele kring, verdubbelen zijn kansen om naar het hoger onderwijs te gaan.”

Voor meer informatie over de proeftuin kan u contact opnemen met Sarah Laevaert, stafmedewerker van Vlotter (sarah.laevaert@vlotter.be). 


Contact

Vlotter

Colonel Silvertopstraat 15
2850 BOOM

Tel: 03 880 58 00
E-mail:
Website: https://www.vlotter.be/nl

;