Menu

Naar de lijst

Test seveso-alarmsignaal op 5 juli

Gepubliceerd op
Sirène

Op donderdag 5 juli – omstreeks 12 uur- voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk.

In 2018 is er nog een laatste test op 4 oktober. Op het einde van 2018 houdt het sirenenetwerk op te bestaan. Het sirenenetwerk wordt momenteel gefaseerd afgebouwd, in het bijzonder de zendinstallaties die de sirenes aansturen. Daardoor kunnen veel sirenes opgesteld in de seveso-risicozones niet langer meer geactiveerd worden.

Naast deze sirenes zijn er andere mogelijkheden om de bevolking te alarmeren.

Door in te schrijven op het systeem BE-Alert kan u gewaarschuwd worden door middel van een telefonische oproep, SMS, mail of sociale media ( meer informatie op www.BE-Alert.be)

Op het ogenblik van de test zal elke sirene een alarmsignaal genereren. Dit is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap “Proefsignaal”. 


;