Menu

Naar de lijst

Start voorbereidende werken oude Bekaertsite

Gepubliceerd op
DJI_0662

Op maandag 7 februari starten de nieuwe eigenaars met de voorbereidende werken voor de herontwikkeling van de oude Bekaertsite. De werken passen binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hoge Weg voor de vroegere Bekaertsite.

In een eerste fase moet een aanzienlijk aantal bomen verwijderd worden. Die stap is noodzakelijk om later de saneringswerken op het terrein te kunnen aanvatten. De voorbereidende werken starten op 7 februari 2022 en zullen een drietal weken duren. Ter compensatie van de gerooide bomen, planten de nieuwe grondeigenaars onder meer een nieuwe oppervlakte bomen aan ter grootte van ongeveer een voetbalveld (5000 m²) in het plantseizoen van 2023. Op langere termijn zullen er nog meer aanplantingen gebeuren en komt er een ruim, natuurlijk park van minimaal acht hectare. De voormalige site wordt grotendeels onthard, zo maakt beton plaats voor een duurzame, groene en autoluwe woonwijk.

Meer informatie over de werken kan je ook vinden op www.werkenoudebekaertsite.be, de website van de ontwikkelaars. Je vindt er een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.


;