Menu

Naar de lijst

Scouts vallen in de prijzen

Gepubliceerd op
frederikbeyens_scouts_Hemiksem-03

Elf Vlaamse projecten die werk maken van ontharding, kregen dinsdag 12 maart een cheque van 10000 euro van waterzuiveringsbedrijf Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte. Honderdduizend euro is verdeeld over de 11 projecten. De scouts vielen mee in de prijzen voor hun project en ontvingen 8000 euro op het congres Publieke Ruimte.

De scouts krijgen een locatie aan de Provinciale Steenweg (de oude school) in erfpacht van de gemeente voor een periode van 100 jaar. De verouderde speelplaats is momenteel nog betegeld met betonklinkers en is licht waterdoorlatend.

Minder verharding is goed voor een betere insijpeling van regenwater, wat dan niet langer onnodig in de riolen belandt, maar in de bodem en de grondwaterlaag, waar het hoort.

De scouts van Hemiksem willen naast een duurzaam en scoutsgericht lokaal ook inzetten op een kindvriendelijke en duurzame buitenruimte waar ze hun jeugdige leden bewust willen maken van een ecologische omgeving.

Naast een duurzaam en scoutsgericht lokaal wensen de scouts van Hemiksem zich ook in te zetten op een duurzame, kindvriendelijk buitenruimte. Als scoutsgroep wensen ze hun jeugdige leden onder te dompelen in een ecologisch bewuste omgeving. Het bevorderen van de waterdoorlaatbaarheid is hier een mooi element in.

Het verkleinen van de verharde oppervlakte (ongeveer 150m2 verharde oppervlakte minder) en de aanleg van een infiltratiesysteem voor hemelwater zal gerealiseerd worden onder de vorm van een WADI (bufferings- en infiltratievoorziening). Deze WADI dient 2 functies te vervullen. Technisch is het wenselijk dat de WADI voldoende capaciteit heeft om al het hemelwater (van zowel de verharding als de daken) op een natuurlijke manier te laten infiltreren in de bodem waardoor enkel nog het sanitaire water afgevoerd dient te worden via de riolering. Ruimtelijk dient de WADI een meerwaarde te bieden op vlak van speelelement en groenruimte voor de scoutsactiviteiten.  


;