Menu

Naar de lijst

Provinciale maatregelen mondneusmaskers

Gepubliceerd op
coronamasker

De federale overheid maakte vorige week enkele wijzigingen in haar beleid bekend over de Covid-19 maatregelen die ingaan op 1 oktober 2020.

Het virus is nog steeds aanwezig onder ons en voorzichtigheid wordt nog steeds aangeraden. 
Provinciegouverneur Cathy Berx beslist op basis hiervan een politieverordening op te stellen betreffende aanvullende maatregen in de strijd tegen het coronavirus.
Zo dient iedereen boven de leeftijd van 12 jaar op het grondgebied van de provincie Antwerpen steeds een masker bij zich te hebben dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof.  Je dient dit bij je te hebben in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Bovendien blijft het verplicht een mondneusmasker te dragen op volgende plaatsen:

- openbare gebouwen

- markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten en de kermissen

- ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs.

- De activiteiten zoals burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies en de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, alsook de activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging

- bij evenementen 

Deze verplichting geldt bovendien in winkelstraten en elke private of publieke drukbezochte plaats, bepaald door de lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

Deze verplichting geldt bovendien in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek waar en wanneer de fysieke afstand van anderhalve meter niet te allen tijde kan worden gerespecteerd.

Deze verplichting geldt uitzonderlijk niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen. 

Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en/of drinken.

Het dragen van een mondneusmasker is aanbevolen in de private sfeer wanneer de fysieke afstand niet kan worden nageleefd door of ten aanzien van huisgenoten in verplichte thuisisolatie of quarantaine.

Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking ervan in werking en dit tot ze wordt opgeheven.

Downloads


;