Menu

Naar de lijst

PFAS/PFOS verontreiniging

Gepubliceerd op
Schermafbeelding 2021-06-24 om 16.53.15

Beste inwoners,

De afgelopen dagen was de PFAS/PFOS verontreiniging niet uit het nieuws. Omdat deze informatie niet altijd even duidelijk was en zeker niet specifiek voor onze gemeente bezorgen we jullie deze communicatie.

Historiek:

Op 14 juni in de late namiddag is onze gemeente op de hoogte gebracht dat de PFAS/PFOS verontreiniging in de buurt van het bedrijf 3M in Zwijndrecht zijn gevolgen had in Hemiksem.

Aangezien Hemiksem in een straal tussen 10 en 15 km gelegen is van het bedrijf werden er no-regret maatregelen opgelegd. In Hemiksem is het advies gegeven om het eten van eieren uit eigen teelt te beperken tot 1 per week per persoon.

Op zaterdag 19 juni kreeg onze gemeente de vraag om de Vlaamse overheid een inventaris te bezorgen over plaatsen waar fluorhoudende blusschuimmiddelen gebruikt zijn ( bij brand of oefening ) en over bedrijven waar in het verleden stoffen uit de PFAS-familie gebruikt werden.

Onze gemeente zal deze inventaris - zoals gevraagd - voor wat betreft blusschuimmiddelen aan OVAM ( openbare afvalstoffenmaatschappij ) overmaken uiterlijk tegen 01 juli , wat betreft de inventaris van bedrijven tegen 15 juli.

Op basis van deze gegevens zal OVAM bodemstalen komen nemen. Van zodra de resultaten gekend zijn zullen we deze, samen met de nodige voorzorgsmaatregelen, communiceren. Indien uit de analyse blijkt dat voor bepaalde inwoners bijzondere veiligheidsmaatregelen nodig zijn, zullen zij persoonlijk en schriftelijk op de hoogte gebracht worden.

Uit metingen uitgevoerd tussen 2018 en 2020 door de VMM ( Vlaamse milieu maatschappij ) blijkt dat er ook zeer hoge concentraties PFOS aanwezig zijn in de Schelde. Dit nieuws vernamen we via de media op woensdag 23 juni.

Op donderdag 24 juni om 17h00 was er een nieuw overleg waar de Vlaamse Overheid de nodige resultaten besprak met onze burgemeester en algemeen directeur.

Uit alle toelichtingen blijkt alvast dat er een gestructureerde aanpak op Vlaams niveau zal nodig zijn om alle bodem- en waterstalen te analyseren en de gekoppelde beschermingsmaatregelen te bepalen en te communiceren.

Een eerste rapport met een globale analyse van de huidige toestand en de toekomstige maatregelen wordt verwacht in de maand september 2021.

Op basis van de huidige gegevens zullen bij onze inwoners geen bloedafnames gebeuren in het kader van het PFAS/PFOS onderzoek. Een bloedanalyse voor de opsporing van PFAS blijkt ook niet eenvoudig te zijn. Zo moet men opletten dat het bloedstaal niet gecontamineerd wordt met PFAS-houdende stoffen uit ons dagelijks leven. ( kledij, parfum, teflon, ...)

Voorlopige maatregelen volksgezondheid PFAS/PFOS

In afwachting van de resultaten uit de bijkomende onderzoeken adviseert het agentschap Zorg en gezondheid om in heel Vlaanderen – en dus ook open en rond potentieel vervuilde sites – de aanbevelingen inzake Voedingsdriehoek | Gezond Leven te checken.

Gebruik daarbij een mix van voeding van verschillende bronnen.

Aangezien Hemiksem in een straal tussen 10 en 15 km gelegen is van dat bedrijf werden er specifieke maatregelen opgelegd. In Hemiksem is het advies gegeven om het eten van eieren uit eigen teelt te beperken tot 1 per week per persoon.

Meer info? Vragen?

Inwoners die meer informatie wensen kunnen steeds terecht op we website: www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

Inwoners met vragen kunnen deze ook rechtstreeks stellen via pfas@vlaanderen.be

Zware metalen:

Onze gemeente heeft ondertussen beslist om op 10 geografisch verspreide locaties in Hemiksem de historische vervuiling naar zware metalen te actualiseren.

Van zodra ook deze analyses beschikbaar zijn zullen we deze communiceren samen met de eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen.

Voor meer informatie over dit bijkomend onderzoek kun je terecht bij onze gemeentelijke milieudienst: milieu@hemiksem.be

Met vriendelijke groeten,

Luc Bouckaert

Burgemeester


Contact

Milieudienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 63
E-mail: omgeving@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 24/12/2021, 31/12/2021
Deze dienst is nu open
;