Menu

Naar de lijst

Overheidsopdracht onderhoud gemeentelijke basisschool

Gepubliceerd op

Er werd een overheidsopdracht opengesteld voor het algemeen onderhoud van de gemeentelijke basisschool Het Klaverbos. 

Volgens artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 wordt de opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel heeft. Werkplaatsen, ondernemers en programma's die beantwoorden aan gelijkaardige voorwaarden worden aanvaard. 

De looptijd voor de opdracht bedraagt 48 maanden, te beginnen op 7 januari 2019 en met voorziene einddatum op 6 januari 2023.

Offertes dienen toe te komen vòòr de opening van de openbare zitting op 18 december om 11.00 uur.

De volledige procedure met wijze van het indienen van de offerte kan je hieronder downloaden.


Contact

Dirk Smits

Afdelingshoofd - algemene leiding & openbare werken
03 288 26 60
dirk.smits@hemiksem.be
;