Menu

Naar de lijst

Oproep kandidaten middenstandsraad

Gepubliceerd op
14993403_1827341874210591_2188667428927184126_n

Bij de start van de nieuwe legislatuur worden opnieuw kandidaturen gevraagd om de middenstandsraad te vormen voor de komende zes jaar. 

Tijdens de eerste algemene vergadering van de middenstandsraad van woensdag 9 januari 2019 in het Administratief Centrum wordt de 'Raad van Bestuur' verkozen door de verschillende handelaars. Het nieuw verkozen bestuur zal vanaf 1 februari de taken overnemen van het oude bestuur.

De middenstandsraad van Hemiksem werd in 2014 opgericht met als voornaamste doel de verschillende lokale handelaars te verenigen en te promoten. De middenstandsraad kan een eigen klemtoon leggen en acties of activiteiten organiseren waarbij het ondersteuning kan vragen aan het gemeentebestuur. 

De verschillende functies waarvoor kandidaten gezocht worden zijn voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris. 

Om zich kandidaat te stellen voor de middenstandsraad zijn er enkele bepalingen. Zo dien je een handelaar/middenstander te zijn of een handelszaak te hebben op het grondgebied Hemiksem. Ook afgevaardigden van middenstandsorganisaties die als doel hebben om het middenstandsbeleid te promoten kunnen zich kandidaat stellen. Politieke mandatarissen worden uitgesloten voor deze functies en kunnen door het bestuur enkel voorgedragen worden als ervaringsdeskundigen zonder stemrecht. 
Bereid zijn om onbezoldigd maandelijks meerdere keren te vergaderen, zich belangeloos in te zetten en vrijwillig mee te werken aan de realisatie van de verschillende acties in onze gemeente. Dit engagement moet blijken uit een motivatie die op verzoek zal voorgelezen worden tijdens de algemene vergadering.

Kandidaturen en een motivatie mogen gestuurd worden naar secretaris@middenstandsraadhemiksem.be tegen uiterlijk op 4 januari 2019.


;