Menu

Naar de lijst

Ophokplicht voor pluimvee: update 17 maart

Ophokplicht

De maatregelen voor vogelgriep werden sinds vrijdagnamiddag verder teruggeschroefd tot het niveau dat van kracht was vóór de eerste besmetting in ons land op 1 februari.

Wat betekent dit concreet?

- voor hobbyhouders is het afschermen van de dieren niet meer verplicht. Voederen en drenken moet wel nog steeds binnen of afgeschermd gebeuren.

- voor professionele houders is er enkel voor de loopvogels een versoepeling: ook zij moeten niet meer verplicht worden opgehokt of afgeschermd. Ook hier geldt dat het voederen en drenken nog steeds binnen of afgeschermd moet gebeuren.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV

Op 1 februari 2017 werd het vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in het Oost-Vlaamse Lebbeke. Sindsdien geldt er een ophokplicht voor pluimvee. Bovenstaande maatregelen versoepelen de ophokplicht in bepaalde gevallen of voor bepaalde vogelsoorten. 


;