Menu

Naar de lijst

Ophokplicht voor pluimvee en vogels

Gepubliceerd op
kippen

Vanaf maandag 15 november geldt een algemene ophok- of afschermingsplicht voor alle vogels en pluimvee. De preventieve maatregel is nodig tegen de vogelgriep. Wie als particulier kippen heeft, moet deze dieren dus ophokken of afschermen met netten. 

In de gemeente Schilde, provincie Antwerpen is bij een wilde gans het vogelgriepvirus (H5N1) vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert. Minister van Landbouw David Clarinval nam daarom de beslissing om de basismaatregelen vanaf 15 november te verstrengen om het pluimvee beter te beschermen.

Om verspreiding van het virus te beperken roept het gemeentebestuur alle houders van pluimvee en vogels op om de geldende maatregelen strikt op te volgen.

De ophokplicht telt niet voor sportduiven en roofvogels. Deze kennen wel buitenactiviteiten maar die zijn voor duiven beperkt rond de til en bij roofvogels specifiek gericht op welbepaalde activiteiten. Op dit ogenblik worden deze als weinig risicovol beschouwd.

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus het pluimvee te beschermen. 

Een zieke of dode vogel gevonden? Laat het weten!

Als je tijdens een wandeling of in je buurt een dode of zieke vogel vindt, raak deze dan niet aan maar meld het via het gratis nummer 0800 99 777. Het dier zal worden opgehaald en onderzocht, op deze manier help je nieuwe uitbraken van het vogelgriepvirus te voorkomen en bescherm je je eigen pluimvee.


;