Menu

Naar de lijst

Ophok- of afschermingsplicht voor alle pluimvee, siervogels, duiven,...

Gepubliceerd op
kippen

Vanaf zondag 15 november geldt een algemene ophok- of afschermingsplicht voor alle vogels en pluimvee. De preventieve maatregel is nodig tegen de vogelgriep. Wie als particulieren kippen heeft, moet deze dieren dus ophokken of afschermen met netten. Het eten van eigen eieren of kippenvlees vormt geen enkel gevaar. De verplichting geldt ook voor particuliere houders van siervogels en duivenmelkers. Het gemeentebestuur roept alle inwoners op om zich strikt aan de regels te houden.

Drie wilde vogels die verbleven in een vogelopvangcentrum in Oostende werden positief getest op het virus H5N8. Vanaf 15 november 2020 legt Minister van Landbouw David Clarinval bijkomende maatregelen op die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers. 


• Alle houders van pluimvee moeten hun dieren(*) ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.

Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

Voor de professionele pluimveehouders gelden al sinds 1 november preventieve maatregelen. Nu volgt dus een algemene ophok- of afschermingsplicht voor particulieren. De regels gelden zowel voor pluimvee als overige andere vogels.

Stel je bij je eigen dieren ziektesymptomen vast, dan verwittig je best meteen een dierenarts. De maatregelen zijn nodig om zowel de vogels en het pluimvee van particulieren te beschermen als van professionele houders.

Meld dode wilde (water)vogels

Iedereen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerkt, meldt dit best via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Mogelijk volgt dan een onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van vogelgriep. Het virus is in principe niet gevaarlijk voor de mens, toch raak je best de dode wilde vogel niet aan.


;