Menu

Naar de lijst

Openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag Lamifil

Gepubliceerd op
lamifil

De burgemeester brengt ter kennis dat door LAMIFIL NV, gevestigd te Frederik Sheidlaan ZN, 2620 Hemiksem, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend met als voorwerp: een verandering door de uitbreiding van een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft en een verandering door de wijziging van een inrichting door het verplaatsen binnen de inrichting of de aanwending van een andere fabricagemethode, op de percelen gelegen Frederik Scheidlaan Z/N, 2620 Hemiksem. 

De vergunningsaanvraag met bijlage(n), ligt gedurende de periode van 6 oktober 2017 tot 4 november 2017 ter inzage voor het publiek bij de technische dienst van de gemeente, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. 

Meer info op de pagina met openbare onderzoeken


Contact

Administratieve Technische dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten

Deze dienst is nu gesloten
;