Menu

Naar de lijst

Openbaar onderzoek gemeentelijke basisschool

Gepubliceerd op

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge  aanvraag 2020120 / projectnummer OMV_2020091963 voor het slopen en bouwen van de gemeentelijke basisschool, Jan Sanderslaan 154.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het lokaal bestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 05/01/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert


;