Menu

Naar de lijst

Onderzoek naar mogelijke intunneling A12

Gepubliceerd op
A12

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om onderzoek te doen naar een mogelijke intunneling van de A12 tussen de Kontichsesteenweg/Cleydaellaan en de Guido Gezellestraat/Helsstraat. 

Het gaat om bijkomend onderzoek in het verlengde van de plannen om de A12 lokaal in te graven ter hoogte van Londerzeel en Aartselaar. De minister komt op deze manier tegemoet aan de vraag van de gemeenten Aartselaar, Hemiksem, Schelle en Niel. 

Ook voor Hemiksem is dit belangrijk. Luc Bouckaert (burgemeester Hemiksem): “De Cleydaellaan is een belangrijke ontsluitingsroute voor onze gemeente. Een ruimere intunneling van de A12 zou zorgen voor nieuwe open ruimte en dus meer en veiligere oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers.”

In de streefbeeldstudie uit 2006 werd gesproken over een langere ondertunneling ter hoogte van het centrum van Aartselaar. AWV zal in de komende maanden bestuderen of zo’n tunnel haalbaar is, gelet op de huidige verkeersintensiteit en de richtlijnen voor tunnelveiligheid. Ook de uitwisseling tussen A12 en de parallelbaan (N177) wordt onderzocht om de meest geschikte locaties te vinden voor op- en afritten. De eerste resultaten van deze bijkomende studies worden verwacht in het voorjaar van 2019.

(foto: De Standaard);