Menu

Naar de lijst

Ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven en middenstand

Gepubliceerd op
ondernemen

Voor de referteperiode van 1 oktober tot en met 15 november kunnen alle bedrijven, middenstand, vzw's (met minstens 1 voltijdse werkkracht in dienst) en mensen in bijberoep een ondersteuning aanvragen via de website www.vlaio.be . De maatregelen zijn genomen door de federale overheid en Vlaanderen.

Via Vlaio kan je informatie krijgen en begeleiding in onlineverkoop. Hiermee wil men alle handelaars aanzetten op online webshops te realiseren. De opleidingen voor handelaars zullen gratis aangeboden worden.

Volgende steunmaatregelen kunnen aangevraagd worden.

Voor meer informatie: www.vlaio.be

Steunmaatregelen Federale Overheid

Voor bedrijven:

 • Tijdelijke Technische Werkloosheid (bij overmacht) voor werknemers is terug voor alle bedrijven van toepassing
 • Tussenkomst voor vakantiegeld bij TW zodat werknemers deze bijdrage ook in 2021 behouden op hetzelfde peil, de federale overheid neemt deze kost over.
 • Extra Supplement Eindejaarspremie voor TW – van toepassing voor personen die minsten 52 TW dagen kenden

Voor zelfstandigen:

 • Dubbel overbruggingsrecht en heropstartoverbrugging tot einde 2020 – Vanaf 1/1/2021 zal er sprake zijn van een nieuw overbruggingsrecht (samenvoeging)
 • Klassiek overbruggingsrecht wordt makkelijker toegankelijk voor starters

Bijkomende maatregelen:

 • Garantieregeling KMO’s en kredietverzekeringen
 • Vrijstelling RSZ Werkgeversbijdragen
 • Verdere ondersteuning vzn Solvabiliteit en Investeringen

Verhoogde Investeringsaftrek (25% ipv 8%) zal gelden tot einde 2022

Steunmaatregelen Vlaamse Overheid

Vlaams beschermingsmechanisme voor alle bedrijven, middenstand, vzw's, bijberoepen.

Voorwaarden : Verplichte Sluiting OF aantoonbaar 60% omzetverlies ten gevolge van de CORONAMAATREGELEN

Het doel van de steunmaatregel is dekking van de vaste kosten. Berekening : 10% van de omzet voor dezelfde referteperiode van 2019 geeft het bedrag aan van ondersteuning met

 • MINIMUMSTEUN (ONGEACHT TEWERKSTELLING OF OMZET) : 1000 €
 • MAXIMUMSTEUN (OP BASIS VAN OMZET) bij 0 – 9 werknemers : 11.250 €
 • MAXIMUMSTEUN (OP BASIS VAN OMZET) bij 10 – 49 werknemers : 22.500 €
 • MAXIMUMSTEUN (OP BASIS VAN OMZET) bij 50 werknemers en meer : 60.000 €

Referte Periode 1/10/2020 – 15/11/2020 – aanvraag is mogelijk vanaf 16/11/2020 via de website van Vlaio

Referte Periode 16/11/2020 – 31/12/2020 – aanvraag is mogelijk vanaf begin 2021 via de website van Vlaio

Horecazaken en restaurants die midden oktober verplicht moesten sluiten bekijken best eerst of ze de 60% omzetverlies kunnen aantonen adhv omzet.

Horecazaken en restaurants die take-away aanbieden maar desondanks toch nog 60% omzetverlies kunnen aantonen kunnen ook gebruik maken van bovenstaande regeling.

Bijberoepen kunnen ook gebruik maken van dit beschermingsmechanisme :

 • Indien ze 100% RSZ betalen zal dit voor hen ook voor 100% gelden
 • Indien ze 50% RSZ betalen kunnen ze hier een beroep op doen voor 50%
 • Indien ze geen RSZ betalen kan men geen aanspraak maken op deze premies

Starters die nog geen jaar actief zijn kunnen een soortgelijke referentieperiode aangeven om gebruik te maken van deze steun. Overleg met een boekhouder/boekhoudkantoor is daarbij wel meegenomen.

Financieringen

 • Corona Achtergestelde lening blijft bestaan – met terugbetalingen op latere datum
 • Handelshuurlening blijft bestaan – als een verhuurder 1 maand huurvrijstelling geeft , kan de Vlaamse Overheid 2 maanden handelshuurlening verlenen die op latere datum worden terugbetaald
 • Waarborgen bij PMV zijn nog steeds opvraagbaar voor korte en lange termijn
 • Voor sommige ondernemingen , start-ups of kleine handelaars kunnen de WINWINLENING & VRIENDENAANDEEL misschien interessant zijn. Ook te bekijken met boekhouder/boekhoudkantoor.

Informatie & begeleiding online verkoop

De Vlaamse Regering biedt via Vlaio de mogelijkheid op online informatiesessies voor de begeleiding in online verkoop . Er wordt opgeroepen om via VLAIO de sessies zoveel als mogelijk te volgen waarbij men handelaars begeleid in het opstarten ervan.
Vlaio kan ook helpen na contact als bemiddeling tussen huurder/verhuurder en bij problemen van kredietenaanvragen bij banken.

Voorwaarde is hierbij dat het gaat om financieel gezonde bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.

Onderneming in moeilijkheden

Dyzo VZW kan door handelaars steeds gecontacteerd worden.

Alle info voor Vlaanderen kan je vinden op vlaio.be

De FOD economie maakte een indicatieve lijst/overzichtspagina’s van zaken/sectoren die gesloten moeten blijven dan wel (onder specifieke voorwaarden of modaliteiten) open/toegankelijk mogen zijn.

Inmiddels is deze lijst online te raadplegen:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-indicatieve-lijst


;