Menu

Naar de lijst

Ondersteuning consumptiebudget voor kwetsbare groepen

Gepubliceerd op
sociale dienst

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde in september 2020 een reglement goed inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie.

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het OCMW van Hemiksem ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon (H-bon) uit. Zo wil men enerzijds de koopkracht versterken van kwetsbare doelgroepen die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden. Anderzijds wil men de lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk zijn getroffen, steunen.

Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:

- personen met een leefloon of equivalent leefloon

- personen met een handicap (rechthebbende op een inkomensvervangende tegemoetkoming)

- personen met een inkomensgarantie voor ouderen

- personen die nu reeds aanvullende steun krijgen van het OCMW

Elke meerderjarige inwoner van Hemiksem die sinds juni 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters én die behoort tot 1 van de kwetsbare doelgroepen, kan een aanvraag doen voor een H-bon ter waarde van minimum € 20.

Het huidige gangbare systeem inzake de H-bon zal hiervoor worden aangewend zodat enkel aangesloten handelaars deze bons zullen aanvaarden.

De aanvraag dient uiterlijk 30 november 2020 ingediend te zijn bij de sociale dienst in het administratief centrum (Sint Bernardusabdij 1) of via email (socialedienst@hemiksem.be).

De aanvraagformulieren staan hieronder online op onze website. Je kan ze ook afhalen op de sociale dienst (na afspraak)

In de loop van de maand december worden de aanvragen bekeken en bij goedkeuring worden de bonnen bezorgd of kan je ze na afspraak komen halen op het administratief centrum.

Het volledige reglement kan je hieronder terugvinden.

Meer informatie kan je verkrijgen op de Sociale Dienst - 03/288.26.80 of socialedienst@hemiksem.be


Contact

Sociale dienst OCMW

Sint-Bernadusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 80
E-mail: socialedienst@hemiksem.be

Zitdagen sociale dienst:

maandag: 09.00 u. – 11.00 u. (Sarah & Ellen)
dinsdag: 09.00 u. – 11.00 u. (Laura, Mieke & Nathalie)
donderdag: 09.00 u. – 11.00 u. (Sarah)
vrijdag: 09.00 u. – 11.00 u. (Laura, Mieke, Nathalie & Ellen)

Of na afspraak

Openingsuren

Maandag - dinsdag:
9.00u - 11.00u
Woensdag:
Gesloten
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 11.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten
;