Menu

Naar de lijst

Nieuwjaarswensen burgemeester

Gepubliceerd op
beste wensenkopie

Beste inwoners,

Het voorbije jaar was op zijn zachtst gezegd bewogen voor elk van ons, een jaar dat we niet snel zullen vergeten.
Door een onzichtbare vijand ging onze vrijheid verloren.
In het begin van het jaar wensen wij al een aantal jaren elkaar een gelukkig en vooral gezond jaar toe tijdens onze bewonersdrink. Dit jaar kan dat niet, de oorzaak kennen we.

In mijn persoonlijke naam en in naam van het college van burgemeester en schepenen willen we op deze manier onze allerbeste wensen overmaken aan onze inwoners voor een hoopvol en gezond 2021.

De start van het nieuwe jaar is voor velen een nieuw begin. 2020 was niet het jaar dat we met z’n allen voor ogen hadden.

De afgelopen maanden hebben we ons immers veel moeten ontzeggen, we zaten sociaal geïsoleerd.

Een aantal inwoners werden getroffen door het virus en een aantal onder hen werden opgenomen in het ziekenhuis met een zware revalidatie of erger voor gevolg.

Iedereen die werkzaam is in de verzorgingssector werd bijzonder zwaar belast, allen hebben het moeilijk gehad. Mijn ongelooflijke waardering hiervoor en dank voor hun inzet.

Onze verenigingen beleven moeilijke tijden. Niet alleen wegens het mislopen van inkomsten maar misschien vooral door het feit dat zij hun activiteiten niet kunnen ontwikkelen. Vanuit de gemeente hebben we steunmaatregelen uitgewerkt om de geleden verliezen wat te compenseren.

Restaurants, cafés, winkels van niet-essentiële goederen moesten sluiten, ze zagen hun inkomen fel verminderd of zelfs helemaal wegvallen en de ontvangen steun kon helaas niet alles compenseren.

Ook voor onze gemeente was het niet gemakkelijk: meer uitgaven, minder inkomsten, evenementen moeten annuleren, sommige vormen van dienstverlening moeten schrappen of uitstellen, zorgen dat de straten proper bleven en het gras gemaaid werd, oplossingen moeten zoeken voor de buitenschoolse kinderopvang, personeel leveren voor de testcentra, de communicatie verzorgen van de steeds wisselende maatregelen,… Dankzij de flexibele en gewaardeerde inzet van ons gemeentepersoneel zijn we hierin allemaal geslaagd.

In 2021 staan enkele grote investeringen op het programma, investeringen die onze gemeente verder zullen omvormen naar die gemeente waar we graag thuis zijn. Zo starten we in 2021 met het vervangen van de schoolgebouwen 'Het Klaverbos’ aan de Jan Sanderslaan. We vatten de wegeniswerken aan in de Assestraat en het Kerkeneinde, we vernieuwen de Gemeenteplaats en vormen deze om tot een sociale ontmoetingsplaats met extra ruimte voor de horeca. We breiden het skatepark aan de sporthal verder uit en leggen een fiets- en wandelbrug aan tussen het kerkplein van Schelle en de Sint-Bernardusabdij. De afgelopen zomers waren warm, dikwijls te warm voor onze bewoners van ons woonzorgcentrum. We voorzien in ons WZC tegen de zomermaanden een aangepaste koeling.

Van verkoeling gesproken, eind 2021 zullen we een eerste plons kunnen maken in het nieuwe intergemeentelijke zwembad te Aartselaar.

Vanaf maart/april 2021 zal gestart worden met het toedienen van het Covid-19 vaccin voor de brede bevolking. Dit zal meteen de grootste na-oorlogse medisch & logistieke operatie worden! We houden jullie verder op de hoogte van het verloop hiervan!

Beste inwoners, samen kijken we in 2021 uit naar een nieuwe lente met herwonnen vrijheden en vooral met minder eenzaamheid. Ik hoop dat we elkaar spoedig weer in levenden lijve en vooral in goede gezondheid kunnen ontmoeten!

Uw burgemeester,

Luc Bouckaert


;