Menu

Naar de lijst

Nieuw certificaat na boosterprik en extra prikmomenten

Gepubliceerd op
griepprik

Nieuw certificaat na je boosterprik

Wie een boosterprik krijgt, ontvangt hiervoor een nieuw vaccinatiecertificaat. Sinds 2 december 2021 krijgt iedereen na zijn/haar boosterprik een certificaat 3/3 of een certificaat 2/2. Voor wie al een boosterprik kreeg vóór 2 december en nog een andere telling op zijn/haar certificaat ziet, zal een nieuw vaccinatiecertificaat aangemaakt worden volgens de regels hierboven. Deze personen zullen bijgevolg 2 certificaten voor hun boosterprik hebben (één met de oude telling, één met de nieuwe telling) die allebei geldig zijn. Opgelet, de nieuwe vaccinatiecertificaten verschijnen pas in je CovidSafe-app nadat je in de app aangeeft om te controleren op nieuwe certificaten.

Een vaccinatiecertificaat zal na je vaccinatie bij het scannen onmiddellijk een groen resultaat. Er is dus geen 'wachttijd' meer na je prik, wat eerder wel het geval was. Let wel, dit is enkel het geval wanneer je certificaat gebruikt als CovidSafe Ticket (CST)! Om te reizen blijft een wachttijd van 14 dagen na je laatste prik als voorwaarde voor een groen scanresultaat.

Wanneer krijg ik mijn boosterprik

Momenteel worden in het vaccinatiecentrum RupeLaar mensen uitgenodigd op basis van leeftijd indien de interval na je laatste prik verstreken is.

- 2 maanden na 1 prik Johnson&Johnson.

- 4 maanden na 2de prik Astra Zeneca, Pfizer of Moderna.

Inwoners ouder dan 65 en de inwoners met een ernstig verzwakte immuniteit werden allemaal uitgenodigd. Het gaat hier niet om dezelfde risicofactoren als bij de initiële campagne. De zorg en hulpverleners uit de eerste lijn en de bewoners van woonzorgcentra uit de Rupelstreek kregen ook hun boosterprik.

Hoe dan ook zal iedereen die 18+ is en in onze regio woont voor einde januari 2022 zijn boosterprik of uitnodiging hebben ontvangen.

Reservelijst QVAX

De oproep aan de inwoners van de Rupelstreek en Aartselaar om zich in te schrijven op de QVAX reservelijst voor versnelde vaccinatie kende afgelopen weekend een massale respons. Dit laat toe om de komende dagen extra prikmomenten te creëren. Zo zal het vaccinatiecentrum niet alleen de reeds geplande prikdagen dagelijks blijven aanvullen met mensen vanop de QVAX-lijst, maar ook een aantal extra dagen inplannen tijdens het kerstverlof. Donderdag 23 december 2021, maandag 3 en dinsdag 4 januari 2022 worden toegevoegd aan de prikagenda om tegenmoet te komen aan de grote vraag uit onze regio. Andere dagen van de eerste week van januari worden verder uitgebreid.

Voor de medewerkers van basisscholen en uit de kinderopvang werd door de bevoegde overheden een prioritaire kans gecreëerd. De komende dagen wordt hiervoor een plan van aanpak uitgewerkt. Zoals de overheid communiceerde zal het vaccinatiecentrum met de scholen en de kinderopvang contact opnemen. Het is niet noodzakelijk om individueel het vaccinatiecentrum te contacteren of langs te komen zonder reservatie.


;