Menu

Naar de lijst

Modernisering van de burgerlijke stand

Gepubliceerd op

Sinds 1 januari 2019 worden alle aktes van de burgerlijke stand van de verschillende gemeentes ondergebracht in één centrale database, DABS (Databank Akten van de Burgerlijke Stand). 

Dit samenwerkingsproject van de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse zaken en het rijksregister is een initiatief van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging.
Momenteel zijn de processen rond de burgerlijke stand enorm ingewikkeld. Het opmaken van de aktes, toevoegen van randmeldingen, doorgeven van informatie aan andere gemeentes en het rijksregister vergt veel stappen en verschillende actoren. DABS maakt hier verleden tijd van.
De gemeente zal overgaan tot het digitaliseren van de geboorte-, huwelijks en overlijdensaktes. Deze digitale aktes worden, net zoals bij andere gemeentes, toegevoegd aan de centrale database DABS.

Op die manier hoeft de burger zich niet meer te verplaatsen naar zijn geboorteplaats voor een geboorteakte, maar kan hij of zij de vraag gewoon stellen in de gemeente waar hij of zij woont. De burger wordt door het feit dat de overheden deze databank kunnen consulteren ook vrijgesteld van het voorleggen van akten. Ook het ondertekenen van de aktes zal in de toekomst digitaal gebeuren. Het rijksregister zal op die manier voortaan ook automatisch worden bijgewerkt door de koppeling tussen DABS en het rijksregister.

De rechtbanken zullen hun vonnissen aangaande echtscheidingen en adopties eveneens in het DABS voegen.
De FOD Justitie zal ten slotte haar beslissingen inzake naamswijzigingen eveneens in deze database toevoegen.

Heel het land zal werken met gestandaardiseerde, uniforme akten die onmiddellijk beschikbaar zijn voor alle betrokken partijen. Afschriften en uittreksels kunnen in elke gemeente elektronisch opgevraagd worden. De akten hoeven niet meer gearchiveerd te worden bij de gemeenten en de rechtbanken en het gebruik van papier wordt immens verminderd. 


Contact

Johnny Claes

Administratief hoofdmedewerker
03 288 26 70
johnny.claes@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu open
;