Menu

Naar de lijst

Misbruik naam VREG door malafide bedrijven die zich voordoen als Vlaamse overheid

Gepubliceerd op
Cybercriminaliteit

Er komen meer meldingen van burgers dat ze e-mails en telefoons krijgen namens "Vlaamse Dienst Energie" en "Vlaamse Energie Dienst". Ook de namen ‘Vlaamse Dienst Energiebesparing’ en ‘Vlaamse Beroepsfederatie voor energie’ worden vermeld.

Deze bedrijven werken echter niet in opdracht van de Vlaamse overheid en het gaat zeker niet over overheidsinstellingen.
Om de geloofwaardigheid bij consumenten te verhogen, zeggen verkopers dat ze met de VREG samenwerken of zoals de VREG werken,…

Behalve deze vrij agressief telefonische verkooppraatjes, proberen deze bedrijven ook via online campagnes contacten te leggen met potentiële klanten. Voorbeelden van zulke websites zijn:
https://www.vlaamseenergiedienst.be/
http://belgiebespaart.be/
https://vlaamse-energie.be/

Doel van deze bedrijven lijkt te zijn om de klanten bepaalde dure elektriciteits- of aardgascontracten aan te praten door hoge kortingen voor te spiegelen. Zelfs met deze kortingen blijven deze contracten veel duurder dan de goedkoopste aanbiedingen.

We wijzen er op dat geen enkele van deze initiatieven uitgaan van de VREG. Ga er niet op in. Energieprijzen vergelijken kan objectief via onze V-test, https://vtest.vreg.be.

Wij doen een oproep aan gezinnen en kmo’s die gemaild of gebeld worden door bedrijven die zich voordoen als Vlaamse overheid of die het voorstellen alsof ze in opdracht van de Vlaamse overheid of de VREG werken. Laat ons dit weten via info@vreg.be en vermeldt zoveel mogelijk details die kunnen helpen om deze praktijken in kaart te brengen. Geef ons alle details over het telefoonnummer, de naam van de beller, de naam van de leverancier die gepromoot wordt, wat precies gevraagd en gezegd wordt...

Op de website van VREG vindt u via https://www.vreg.be/nl/overzicht-energieleveranciers-vlaanderen een lijst van de officiële leveranciers die in Vlaanderen leveren.


;