Menu

Naar de lijst

Mammobiel komt naar Hemiksem

Gepubliceerd op
Mammobiel

Van 30 mei tot en met 22 juni staat er een mammobiel op het Rode Kruisplein in Hemiksem. Mammo-wat? Een mammobiel is een bus die speciaal ontworpen is om mammografieën te nemen. Dat zijn röntgenfoto's van de borsten. Zo'n screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je er zelf iets van merkt. Als we borstkanker tijdig ontdekken, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter.

In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met een bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek spoort alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Ook jonge vrouwen kunnen borstkanker krijgen, maar dat risico is veel kleiner. Ruim drie kwart van alle borstkankers komt voor bij vrouwen die ouder zijn dan 50.

Ben je tussen de 50 en 69 jaar oud en liet je de voorbije twee jaar geen mammografie nemen? Dan ontvang je binnenkort een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) om deel te nemen aan zo'n screening. Ook met een voorschrift van je (huis)arts kan je een mammografie laten nemen. Het onderzoek is volledig gratis, als je bij een Belgisch ziekenfonds bent aangesloten. Je betaalt geen remgeld.

In de brief zal een voorstel van dag en uur staan om langs te gaan bij een mammografische eenheid, zoals de mammobiel in Hemiksem. De onderzoeken in de mammobiel vinden plaats van 30 mei tot 22 juni, telkens tussen 8 en 15 uur of tussen 12 en 19 uur. Als het voorgestelde afspraakmoment niet past, kan je het altijd laten wijzigen door gratis te bellen naar 0800 60 160. Ben je uitgenodigd voor een screening buiten Hemiksem? Ook dan kan je bellen naar 0800 60 160 om de mammografie alsnog in de mammobiel op het Rode Kruisplein te laten plaatsvinden.

Je beslist zelf of je deelneemt of niet. Informeer je goed. Dan weet je wat het onderzoek inhoudt en wat de bedoeling ervan is. Heb je vragen? Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be of bel het Centrum voor Kankeropsporing op het gratis nummer 0800 60 160 (elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur). Na het intikken van je postcode helpt het CvKO je graag verder. Hieronder vind je de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Wat is een mammobiel?

Een mammobiel is een bus die speciaal ontworpen is voor het maken van een mammografie (röntgenfoto van de borsten). De Mammobiel Antwerpen is reeds 25 jaar actief in gemeenten en wijken waar geen vaste mammografische eenheid gevestigd is. In oktober 2014 kocht de Universiteit Antwerpen een volledig nieuwe mammobiel. Vanwege het steeds groeiende succes van het bevolkingsonderzoek was er nood aan een tweede mammobiel. Die werd uitgerust met de nieuwste technieken waardoor de kwaliteit van de foto’s nog beter wordt en de verwerking efficiënter kan verlopen.

Wie mag naar de mammobiel?

Alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar: vanaf het jaar waarin zij 50 worden tot en met het jaar waarin zij 69 jaar worden. Deze vrouwen krijgen een persoonlijke, schriftelijke uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder klachten. Deelnemen is dus niet aangewezen voor:
- vrouwen die in behandeling zijn voor borstkanker; dat geldt tot 10 jaar na de diagnose.
- vrouwen met klachten die kunnen wijzen op borstklieraandoeningen.
- vrouwen die door erfelijke factoren een verhoogd risico op borstkanker hebben. Deze vrouwen dienen opgevolgd te worden door hun arts.

Hoe maak ik een afspraak?

Op de uitnodigingsbrief staat een afspraak vermeld (datum en uur). Indien dit niet past voor de vrouw, kan zij bellen op het gratis nummer 0800/60.160 om deze te wijzigen. Zonder afspraak kan je geen onderzoek laten uitvoeren in de mammobiel. Vrouwen die hun laatste screeningsmammografie lieten uitvoeren bij een andere mammografische eenheid (radioloog of radiologische dienst in een ziekenhuis) zullen opnieuw een uitnodiging ontvangen voor die dienst. Ze kunnen er echter wel voor kiezen om naar de mammobiel te komen. De mammobiel is ook toegankelijk voor rolstoelgebruiksters (via een lift). Gelieve dan op voorhand te bellen zodat de nodige voorbereidingen kunnen getroffen worden.

Is het onderzoek gratis?

De screeningsmammografie is om de 2 jaar gratis voor wie aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds. Dus enkel de vrouwen die de voorbije twee jaar geen mammografie lieten maken, ontvangen een uitnodiging. Het onderzoek is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Bij het binnenkomen op de mammobiel worden vrouwen ingeschreven. Na deze registratie mogen de vrouwen in de kleedkamer hun bovenlichaam vrij maken. Men draagt dus best tweedelige kledij. Gelieve geen bodylotions en deodorant te gebruiken. Halskettingen en oorbellen moeten niet uitgedaan worden. Daarna volgt het maken van de mammografie in de onderzoeksruimte. Dit gebeurt door vrouwelijke verpleegkundigen. Zij leggen precies uit wat het onderzoek inhoudt. Tijdens de mammografie gaat een vrouw met ontbloot bovenlichaam voor een röntgenapparaat staan. Een verpleegkundige legt de borst op een steunplaat, waarna de borst zo plat mogelijk wordt aangedrukt door een compressieplaat. Van elke borst worden dan twee foto’s gemaakt, horizontaal en verticaal. De foto’s worden door twee radiologen beoordeeld op het Centrum voor Kankeropsporing. Zijn die het niet eens met elkaar, dan zal nog een derde radioloog de foto’s beoordelen. Vrouwen en hun arts ontvangen na ongeveer drie weken het resultaat per brief.

Waarom is vroegtijdige opsporing van borstkanker zo belangrijk?

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Vlaanderen. De oorzaken ervan zijn nog onbekend. Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, bestaat er een veel hogere kans op genezing en is het bovendien dikwijls niet nodig een totale borstamputatie uit te voeren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een bevolkingsonderzoek met een screeningsmammografie toelaat om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek kan een gezwelletje gevonden worden lang voor je het kan voelen.

Waar kan ik meer info vinden over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker?

Je kan terecht bij:

- je huisarts of gynaecoloog;

- het Centrum voor Kankeropsporing op het gratis nummer 0800/60.160 of op de website www.bevolkingsonderzoek.be.


;