Menu

Naar de lijst

Maatregelen coronavirus tot en met 19 april

Gepubliceerd op
coronavirus-4833754_1920

Update 4/4

In een nieuw ministerieel besluit van 3 april 2020 werden bovenop de bestaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken volgende besluiten genomen:

De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:

- de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;

- de dierenvoedingswinkels;

- de apotheken;

- de krantenwinkels;

- de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;

- de telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;

- winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.

Kortingsacties zijn verboden in alle handelszaken en winkels die behalve indien deze acties reeds beslist of in uitvoering waren vóór 18 maart 2020.

Voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren.

Begrafenissen en huwelijken

Begrafenisceremonies worden toegestaan, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;

- burgerlijke huwelijken worden toegestaan, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand;

- religieuze huwelijken zijn toegestaan , maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;

Schooluitstappen

Worden verboden tot en met 30 juni 2020:

- de meerdaagse schooluitstappen;

De hierboven vermelde aanpassingen zijn maar enkele artikels uit het ministerieel besluit. Het volledige ministerieel besluit van 3 april 2020 kan u hieronder downloaden. 

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Algemene informatie

Zie www.info-coronavirus.be

Update 28/3

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen.

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Toch een paar verduidelijkingen:

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld).
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:

- De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.

- Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:

* De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.

* De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.


Noodopvang ivm intrafamiliaal geweld

De provincie Antwerpen heeft beslist om tijdelijke noodopvang te voorzien voor kwetsbare vrouwen en en kinderen die af te rekenen hebben met intrafamiliaal geweld.
Voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld is er het gratis noodnummer 1712 (elke dag van 9 tot 17 uur).
Ben je in nood en vormt de situatie in je omgeving onmiddellijk gevaar, bel dan 101.


Hinderpremie voor ondernemingen

Sinds 27 maart kunnen ondernemingen online de corona-hinderpremie aanvragen. Elke onderneming die recht heeft op de premie door verplichte sluiting zal die ook krijgen. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 5 mei 2020.
Info en aanvragen via de website www.vlaio.be/nl/nieuws/toepassing-voor-aanvraag-corona-hinderpremie-online


Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Algemene informatie

Zie www.info-coronavirus.beUpdate 18/3 14.45u:

De Vlaamse regering besliste om enkele nieuwe maatregelen bekend te maken. Hierbij een opsomming ervan:

Economie en Werk

De hinderpremie zoals gecommuniceerd op 13 maart 2020 wordt uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, electrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.

De crisiswaarborg die vorige vrijdag al aangekondigd is, werd nu verder uitgewerkt. Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor deze crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 90€ en 150€. Voorwaarde zijn een productievermindering met minstens 20% en een goedgekeurd plan van collectieve arbeidsduurvermindering.

Fiscaliteit

Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maand uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Dit komt o.a. ten goede aan transportsector, leasingmaatschappijen en busmaatschappijen. Die 4 maanden uitstel van betaling komt bovenop de normale betaaltermijn van 2 maanden, in totaal dus 6 maanden.

Onderwijs

Oproep aan ouders om maximaal zelf in te staan voor de opvang van hun kinderen.

De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten.

De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:

- werken in de gezondheidszorg

- werken in een essentiële publieke sector

- geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen.

De refters mogen openblijven.

Jeugd

Alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie worden geannuleerd. Ouders worden opgeroepen om, vanuit solidariteit met jeugdorganisaties, geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling van de inschrijvingsgelden te vragen.

Welzijn

- Mondmaskers zijn besteld. Leveringen volgen in de komende dagen.

- Eens te meer een oproep: wie mondmaskers heeft, breng ze naar ziekenhuizen.

- Wie wil helpen door zelf mondmaskers te maken, volgens de regels en patronen zoals de FOD Volksgezondheid die heeft meegegeven: deze zijn zeker welkom in onze woonzorgcentra.

Garantie voor welzijnssectoren: Vlaamse regering staat garant voor de zorg. Er wordt een regeling uitgewerkt in de komende dagen om te zorgen dat welzijnsvoorzieningen niet in financiële problemen komen.

Kinderopvang: essentieel om ouders werkzaam in cruciale sectoren als zorg, veiligheid, voeding, … aan het werk te houden.

- We garanderen de inkomsten van kinderopvang

- Mensen die kinderen niet naar opvang brengen, zullen niet moeten betalen.

Vaccinatie door Kind en Gezin worden gestaakt tot 5 april. In die periode ontwikkelen we werkorganisatie om vaccins daarna terug te kunnen toedienen onder de nodige randvoorwaarden.

Energie

De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos worden ten gevolge van de COVID-19-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand. Dit bedrag wordt berekend op basis van 1/12de van de vorige jaarfactuur van het gezin.

Indien de COVID-19 crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.

Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.


Update 18/3 9.30u:

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

- Voedingswinkel

- Dokter

- Apotheek

- Postkantoor

- Bankautomaat

- Benzinestation

- Hulp bieden aan kwetsbare personen

 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:

- Krantenwinkels

- Kappers (1 klant per keer)

- Nachtwinkels (open tot 22u)

Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren.

 • Alle voedingswinkels blijven geopend

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden.
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Algemene informatie

Zie www.info-coronavirus.be


Update 17/3 22u:

De wekelijkse markt van woensdag 18 maart gaat door en sluit de kramen om 12u na aankondiging van de nieuwe maatregelen door de federale overheid. 
Om de "social distance" te bewaren zullen de kramen op grotere afstand van elkaar staan zodat ook een deel van de UNO-laan zal worden ingenomen.

We vragen de marktbezoekers uitdrukkelijk om de afstand van 1,5 meter van elkaar te bewaren.
De politie zal aanwezig zijn om deze maatregelen te controleren zodat de veiligheid voor iedereen gegarandeerd kan worden.


Update 17/3 14u:

Minister Zuhal Demir heeft beslist om alle recyclageparken met onmiddellijke ingang te sluiten tot en met 4 april 2020.


Update 16/3 14.50u:

De federale overheid heeft beslist om alle speeltuinen te sluiten. 

Het is vanaf nu verboden zich toegang te verschaffen tot de speeltuinen in de Saunierlei, Begoniaweg, Landbouwweg, Rode Kruisplein, Acacialaan, Lelielaan, Skatepark sporthal, Park Den Akker.
De politie controleert op de naleving van deze beslissing.


Algemene informatie

Zie www.info-coronavirus.be


Ministerieel Besluit en maatregelen 13/3 (zie bijlage onder dit nieuwsitem)


Onderwijs

Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus roepen we op om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten

- Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort.

- Er zal kinderopvang worden georganiseerd voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). 

- Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.  

- Er is voor- en naopvang vanaf 7.30u. tot 17.30u. 

- BKO 't Merelhofke sluit vanaf maandag 16/3 de deuren tot en met 3 april.

- Kinderen die op school moeten opgevangen worden, moeten worden aangemeld zodat voldoende opvangcapaciteit kan voorzien worden. 

Aanmelden via de e-mailadressen van de scholen: 
preventie@zonnekesschool.be
directie@gbsjansanders.be
directie@deregenbooghemiksem.be

Sociale maatregelen

We roepen onze inwoners op om elkaar zoveel mogelijk te helpen met innachtname van de federale maatregelen (social distance behouden, ouderen en jongeren niet in contact laten komen,...).

Personen die geen netwerk van familie en vrienden hebben kunnen beroep doen op de sociale dienst voor dringende hulp (zoals bijvoorbeeld noodzakelijke boodschappen). De sociale dienst kan bereikt worden via e-mail op socialedienst@hemiksem.be of telefonisch 0493 29 67 99 

Gemeentehuis

Het lokaal bestuur van Hemiksem verzekert uiteraard de dienstverlening. Op basis van besluiten van de burgemeester en de waarnemend algemeen directeur van Hemiksem en de hogere overheden werden ook bij ons een aantal dringende maatregelen genomen die ingaan vanaf maandag 16 maart en dit al tot en met 3 april.

Het gemeentehuis en de sociale dienst worden gesloten en alle diensten werken voortaan enkel nog voor een beperkt aantal dringende zaken op afspraak: deze afspraak kan enkel telefonisch (03/288 26 20) of per mail (informatie@hemiksem.be) gemaakt worden. Gelieve in uw mail naar onze gemeente ook uw telefoonnummer te vermelden zodat we u vlot kunnen bereiken. De diensten bepalen dan zelf of jouw vraag dringend is of niet. Maak maximaal gebruik van digitale aanvragen op de website www.hemiksem.be/inwoners

Politiediensten

Als risicoreducerende maatregel voor het Coronavirus (Covid-19), zijn dit de nieuwe openingsuren voor politiepost Hemiksem (met ingang van maandag 16/03/2020).

Dinsdag : 18.00u - 19.30u

Woensdag : 14.00u - 16.00u
Vrijdag : 10.00u - 12.00u

Het zonecommissariaat te Boom blijft vooralsnog alle dagen geopend van 08.00 tot 20.00.

Uitvaarten en huwelijken 

Uitvaarten en huwelijken kunnen tot en met 3 april doorgaan maar enkel in intieme kring.

Buurthuis

Het Buurthuis in de Parklaan zal tot en met 3 april gesloten blijven.

Frituren en andere snackbars 

- frituren en andere snackbars zoals pizzeria's en pittazaken mogen alle dagen van de week open zijn. 

- ter plaatse degusteren is niet toegestaan.

- uitbaters kijken erop toe dat de social distance bewaard blijft

- thuisleveringen van maaltijden is toegestaan

Recyclagepark

Het recyclagepark blijft open tijdens de voorziene openingsuren

Kermis

De Halfvastenkermis van 20 maart tot en met 29 maart wordt geannuleerd.

Marktdag op woensdag

De wekelijkse markt op woensdag blijft voorlopig open. De marktleider kijkt erop toe dat de kramen op voldoende afstand van elkaar staan.

Bibliotheek 

De bibliotheek in de Heuvelstraat gaat dicht tot en met 3 april 2020.

Muziekacademie 

Alle lessen worden opgeschort tot na de paasvakantie

Tips

7 gouden regels om besmetting te voorkomen en je te beschermen tegen alle soorten virussen:

 1. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
 2. Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Blijf thuis als je zelf ziek bent.
 5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 6. Vermijd handen geven.
 7. Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn. 


Informatie voor zorgprofessionals

www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

Informatie voor zelfstandigen

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus?fbclid=IwAR2j6boMgHhrKvsENCg6k-rEhSMyOCenspuhwxp7qKrhIvgL2RgvP1GDpbgDonderdag 12 maart:

Woensdagavond 11 maart vond er een overleg plaats tussen de burgemeesters en de gouverneur van de provincie Antwerpen. Ook federaal gezondheidsinspecteur Winne Haenen en infectiologe Erika Vlieghe van het UZA waren aanwezig om medische duiding te geven bij de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus af te remmen.

Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, zullen er ook verschillende maatregelen toegepast worden die het contact met anderen beperken. Het is namelijk door dit contact dat het virus zich blijft voortzetten. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich zo weinig mogelijk verspreidt.

Waarom?

De medische diensten geven aan dat de maatregelen uiterst belangrijk zijn om de kwetsbare groepen te beschermen en om de medische basiszorg voor iedereen te kunnen blijven handhaven. In dit kader is het noodzakelijk dat de verspreiding van het virus vertraagd wordt.

Wat houdt dit in?

Er werd eerder gecommuniceerd dat evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1000 personen aanwezig zijn, ten stelligste afgeraden worden. Het criterium om een activiteit al dan niet te laten doorgaan, ligt echter niet enkel in het aantal personen, maar ook in de mate van persoonlijk contact. Het is belangrijk om voldoende afstand te houden. Kleinere evenementen waarbij toch veel personen zich op een beperkte ruimte bevinden, houden ook een risico in voor de verspreiding van het virus en kan je beter afgelasten. Andere criteria zijn de intensiteit van het contact (hoe dichtbij men zich van elkaar bevindt) en de beslotenheid van de ruimte, bijvoorbeeld of er ventilatie is. Ook de aanwezige leeftijdscategorieën spelen een rol. Zijn er senioren aanwezig op je activiteit? Dan kan je de activiteit in hun belang beter niet laten plaatsvinden. Indien mogelijk, kan een activiteit uitgesteld worden.

Niet enkel bij evenementen, maar ook in andere situaties wordt aangeraden om na te denken over manieren om het aantal mensen in één ruimte te beperken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de werkvloer: telewerken indien mogelijk, vergaderingen uitstellen of vanop afstand organiseren, ervoor zorgen dat er minder personen tegelijkertijd aanwezig zijn op de werkvloer, … Ook voor scholen zijn er aanbevelingen die de mate van het contact beperken.

Gezien senioren een grote risicogroep zijn, zullen woonzorgcentra tijdelijk gesloten worden voor bezoek. Ook dienstencentra worden gesloten.

Woonzorgcentrum Hoghe Cluyse past de maatregelen toe die zijn opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en sluit de deuren voor bezoekers.


Hoe gaat het verder?

Het is belangrijk om te beseffen dat deze maatregelen tijdelijk zijn. Deze maatregelen gelden voorlopig tot begin april 2020.

Mogelijk evolueert de besluitvorming nog verder en komen er nieuwe richtlijnen van de hogere overheden. Deze worden steeds gecommuniceerd via de gemeentelijke communicatiekanalen.


;