Menu

Naar de lijst

​Is Hemiksem een onveilige gemeente?

Gepubliceerd op
inbreker

Tijdens de donkere wintermaanden kreeg onze gemeente te maken met een aantal inbraken en overvallen. Hemiksem werd door vele berichten op sociale media op de kaart gezet als een centrumplaats waar criminaliteit welig tiert. In 2018 waren er 38 vaststellingen van inbraak en inbraakpogingen. Dit cijfer ligt iets hoger dan in 2017 maar maakt dit van Hemiksem een criminele gemeente of is dit een perceptiegevoel?

Elke inbraak is er één teveel. Onze politie en gemeente zullen onvoorwaardelijk de strijd tegen woninginbraken verderzetten.

Opmerkelijk was de toename van inbraken en inbraakpogingen tijdens de eindejaarswisseling en de daarbij horende ‘donkere dagen’. De toename was toen opmerkelijk voelbaar in de omgeving van de UNO-laan, waarbij de meeste inbraken plaatsvonden tijdens de vooravond.

In 2019 werden er in Hemiksem tot op heden zes feiten geregistreerd, wat ongeveer gelijk loopt met het aantal feiten in de andere Rupelgemeenten.

Wat doet de politie?

Er is momenteel nog steeds een politioneel onderzoek lopende naar de inbrakenplaag en de overvallen in onze regio. Daarnaast zet de politie ook extra patrouilles in voor onze gemeente, met zowel zichtbare als anonieme voertuigen. In de buurt van de UNO-laan werden patrouilles een aantal dagen 24 uur achter elkaar ingezet. Ook tijdens speracties, waarbij voertuigen en personen aan een grondige controle onderworpen werden, werden enkele verdachte personen opgepakt.

Wat kunt u doen?

U kunt de politie helpen door een verdachte situatie of verdacht persoon meteen te melden via het noodnummer 101. Het is belangrijk dat u een goede beschrijving kunt geven: kleur van het voertuig, kledij, haarkleur, grootte, specifieke kenmerken zoals een zonnebril of pet,… kunnen van cruciaal belang zijn voor de politie.

Technopreventief kunt u zelf nog heel wat doen om een inbraak te vermijden. U kunt de inbreker ontmoedigen door zoveel mogelijk hindernissen in te bouwen. Zo is de kans op inbraak kleiner. Een inbreker heeft immers een hekel aan drie zaken: tijdverlies, lawaai en aanwezigheid van derden (alerte buur, waakhond,…).

Daarnaast kunnen enkele goede gewoonten helpen om aan te geven dat u thuis bent of alleszins die indruk te geven. Bekijk uw huis eens door het oog van een dief. Meer preventietips kunt u terugvinden op de website van de politie via deze link: http://www.politiezonerupel.be/voorkom-woninginbraak.html 

Wist u dat u bij de politiezone Rupel terecht kunt voor gratis technopreventief advies? Maak een afspraak via de Rupelse Blauwe Lijn: 03 443 09 00 en vraag naar de diefstalpreventieadviseur. De politie komt dan bij u langs om te bekijken hoe u uw woning beter kunt beveiligen.

Ook wanneer u op vakantie gaat, houdt de politie uw woning graag in het oog. Via deze link vindt u meer informatie: http://www.politiezonerupel.be/afwezigheidstoezicht.html

Sociale media

Facebook is een geweldig medium om snel nieuws te verspreiden maar heeft ook een groot nadeel. Daders kunnen uw verhalen en reacties meelezen in openbare groepen en kunnen hieruit ook bepaalde conclusies trekken. Wie na een incident reageert met "wat is er juist gebeurd in onze straat, we zijn niet thuis want we zijn op vakantie in het buitenland" nodigt eigenlijk potentiële inbrekers uit die een bezoekje kunnen plannen.
Hebt u iets verdachts opgemerkt of vertrouwt u het niet? Zet het niet zomaar op Facebook maar meld het direct aan de politie (101). Elke tip, hoe klein ook, kan leiden naar de dader(s).

Camera's

Onze gemeente investeerde vorig jaar voor meer dan 250.000 euro in een uitgebreid cameranetwerk bestaande uit zowel ANPR-camera’s als vaste camera’s. De beelden die geregistreerd worden door deze camera’s worden gebruikt om criminaliteit terug te dringen en te bestrijden.

Naast de ANPR-camera's (automatische nummerplaatherkenning) zijn er ook 22 vaste camera's geplaatst aan o.a. de abdij, de sporthal en het gemeentemagazijn. Twee mobiele camera’s werden aangeschaft om toezicht te houden op sluikstorters en andere vormen van overlast.

Wat is een BIN (Buurtinformatienetwerk) ?

In een buurtinformatienetwerk (BIN) werken inwoners van een bepaalde wijk samen met de lokale politie om de veiligheid te verhogen. De actoren van een buurtinformatienetwerk zijn de burgers (zij werken mee), een coördinator (die leiding geeft) en de lokale politie (overleggen). Het uiteindelijk doel van een BIN is om het veiligheidsgevoel te verhogen, te werken aan preventieve maatregelen, communicatiekanalen te creëren en sociale controle te bevorderen. Let op, het is niet de bedoeling dat u ’s avonds zelf op patrouille gaat.
Indien u als buurtbewoner interesse hebt, kunt u nog steeds lid worden van een BIN in Hemiksem. Inschrijven kan bij de coördinator van uw zone of bij de mandataris van de politiezone Rupel commissaris Koen Eggers. Mail naar bin@politiezonerupel.be of bel 03 443 09 00.

In Hemiksem zijn er 7 actieve BIN-zones:

BIN Bloemenwijk

BIN-Zelfstandigen

BIN-Zuid

BIN Varenvelden

BIN-Oost

BIN Dorp

BIN West

Meer informatie over de BIN-zones en inschrijvingsformulieren kan je vinden op onze website: https://hemiksem.be/leefomgeving/buurtinformatienetwerk-bin

Samen werken we aan de veiligheid in onze gemeente! 


;