Menu

Naar de lijst

Hulp bij invullen belastingaangiften

Gepubliceerd op
Hulp belastingen

Zoals elk jaar kan je terecht op het Administratief Centrum voor hulp bij het invullen van je jaarlijkse belastingaangifte. 

Op dinsdag 19 mei komen medewerkers van de belastingdienst naar Hemiksem. Van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 12.30 u. tot 15.00 u. helpen zij je in de Raadzaal van het AC om de aangifte correct en volledig in te vullen. 

Je kan ook steeds terecht in het belastingkantoor van Boom (Jozef Van Cleemputlei ,2850 Boom):
- in mei: van 9 tot 12 uur
- in juni: van 9 tot 15 uur

Niet vergeten mee te brengen:

- loonfiches jaar 2014 en fiche verlofgeld
- fiche ontvangen vergoedingen wegens beroepsziekten, werkloosheid, van ziekte en invaliditeit, werkongevallen, …
- fiche pensioenen, renten of gelijkaardige toekenningen
- aanslagbiljetten onroerende voorheffing jaar 2014
- bewijzen van verhuringen van onroerende goederen
- kwijtschriften van betaalde levensverzekeringen
- rekeninguittreksels van hypothecaire leningen
- attesten van afsluiten lening of levensverzekering, eerste jaar
- bewijsstukken van spaargelden en kapitalen
- bewijsstukken van betaalde uitkeringen tot onderhoud, giften, betaalde erfpacht, bewijzen van aankoop van aandelen of deelbewijzen in Belgische vennootschappen waarin je werknemer bent
- bewijs van voorafbetaling van belasting
- bewijs van derdeleeftijd- of pensioensparen
- bewijs van uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar
- eventueel gedetailleerde opgave van jouw beroepskosten
- fotokopie van factuur en betalingsbewijs m.b.t. energiebesparende uitgaven
- attesten van PWA cheques en of dienstencheques
- eventueel andere bewijsstukken van jouw inkomsten en uitgaven over het jaar 2014


;