Menu

Naar de lijst

Hoe wil jij wonen in de toekomst?

Gepubliceerd op
man-in-black-suit-holding-miniature-house-3831828

De Vlaamse Ouderenraad wil graag de aandacht vestigen op het project ‘Thuis in de Toekomst’. Het project wil via een online test zicht krijgen op woonwensen en –uitdagingen. Elke Vlaamse gemeente heeft de kans gekregen om in te tekenen op dit project. Gemeenten die hierop zijn ingegaan krijgen in mei een overzicht van de antwoorden van hun inwoners. Een overzicht dat zonder twijfel inspirerend kan zijn voor het toekomstig lokaal woonbeleid.

Gezien de test lokaal erg relevant is, maar niet bij iedereen even bekend, willen we vragen om de test in te vullen. Deelnemen kan enkel door de test online in te vullen via de website www.thuisindetoekomst.be. Belangrijk detail, de test moet vóór 31 maart ingevuld worden. De test blijft nadien wel beschikbaar, maar de antwoorden worden dan niet langer meegedeeld aan de lokale besturen.

Ook wanneer de lokale resultaten meegedeeld worden aan het gemeentebestuur (mei 2020) kan de lokale ouderenraad een belangrijke rol opnemen. In de eerste plaats door te informeren naar de resultaten en te peilen naar de deelname van ouderen (hoeveel ouderen hebben deelgenomen, zijn zij evenredig vertegenwoordigd, …). Maar ook door de inhoudelijke resultaten onder de loep te nemen en af te toetsen aan de woonwensen en –noden van ouderen in de gemeente. 


;