Menu

Naar de lijst

Herstel vijver in abdijpark Hemiksem

Gepubliceerd op
Kraan abdijpark2

In het abdijpark van Hemiksem is er heel wat beweging vlak na de feestdagen. Een quasi volledig dichtgegroeide vijver wordt er vakkundig geruimd door Kempens Landschap en weer open gemaakt door overtollig slib en rietvegetatie af te graven en weg te voeren. 

In het abdijpark bevinden zich twee waterpartijen, maar dit zal de meeste bezoekers momenteel ontgaan. De vijver naast de toegangsweg vanuit de Nijverheidsstraat was volledig dichtgegroeid met riet en door jarenlange slibvorming stond er nauwelijks nog water in. Toch is deze waterpartij potentieel een interessante biotoop voor allerlei fauna en flora. Als eerste stap in de landschappelijke opwaardering van het abdijpark is ervoor gekozen om het gebied te herstellen tot een open water met rietzone en een bloemenrijke ruigte. De werken duren slechts enkele dagen.

Startschot van opwaardering park

Het abdijpark is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. Vorig jaar namen de gemeente Hemiksem en Kempens Landschap het gebied in erfpacht. Hierdoor kan het beheer van het park beter aansluiten bij die van het beschermde abdijcomplex. Om dat te realiseren werd in opdracht van Kempens Landschap een natuurbeheerplan opgemaakt. Na een grondige inventarisatie van de aanwezige natuur en infrastructuur werd een nieuwe visie uitgewerkt met bijhorende beheersmaatregelen. In maart dachten zo’n 60 buurtbewoners en andere betrokkenen ook nog eens mee na over deze visie, waardoor er vandaag een breed gedragen beheerplan is.

Europese steun

De werken worden deels gefinancierd met Vlaamse en provinciale plattelandssubsidies. Het vijverherstel maakt deel uit van het PDPO Platteland+project “Sint-Bernardusabdij in Hemiksem: Kruispunt aan de Schelde”. 


;